Spadek cen na unijnym rynku mleka

34,74 EUR/100 kg – średnia cena skupu mleka w UE

tekst: Dorota Śmigielska, zdjęcie: Josh Appel

Według danych Komisji Europejskiej średnia cena mleka w styczniu bieżącego roku w Unii Europejskiej (bez Wielkiej Brytanii) wynosiła 34,95 EUR/100 kg, co oznacza spadek o 1,0% w relacji miesięcznej. W porównaniu do ceny sprzed roku była ona o 0,9% niższa. Szacunkowe dane na luty wskazują, że trend spadkowy zostanie utrzymany, a unijna cena spadnie o 0,6% i ukształtuje się na poziomie 34,74 EUR/100 kg. Analizując dane od stycznia 2003 r., najwyższe ceny, jakie otrzymywali unijni producenci, były odnotowane w grudniu 2013 r. i wynosiły 40,27 EUR/100 kg. Różnica między ceną najwyższą a ceną notowaną w styczniu wynosi 13,21%.

W styczniu bieżącego roku cena mleka wzrosła jedynie w dziesięciu państwach członkowskich, z czego największe podwyżki odnotowano w: Holandii – o 2,2%, do poziomu 35,00 EUR/100 kg; Słowenii – o 1,9%, do 31,95 EUR/100 kg; Czechach – o 0,8%, do 32,76 EUR/100 kg. Spadek ceny odnotowano w szesnastu krajach członkowskich, największy w: Polsce – o 5,1%, do poziomu 32,91 EUR/100 kg; Austrii – o 5,0%, do 39,32 EUR/100 kg; Irlandii o 3,4%, do 36,22 EUR; Szwecji – o 3,3%, do 36,68 EUR/100 kg.

Komisja Europejska przewidziała, że w przypadku Polski trend spadkowy utrzyma się również w lutym, a szacunkowa cena będzie wynosić 32,90 EUR. Różnica między ceną uzyskiwaną przez unijnych producentów a tą, którą otrzymują hodowcy w Polsce, znowu się pogłębia – w styczniu wynosiła 5,86%. Spadek ceny mleka w Polsce spowodował nasze przesunięcie w rankingu, w styczniu zajmowaliśmy trzynaste miejsce od końca, niższe ceny za surowiec otrzymywali producenci z: Belgii, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Węgier, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Słowacji.

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade – 16 lutego i 2 marca. Ogólny indeks cenowy na pierwszej z nich wzrósł o 3,0%, do 3746 USD, natomiast podczas drugiej odnotowano jeszcze większy wzrost, największy od kilku lat – 15,0%, do poziomu 4231 USD.

Podczas ostatniej aukcji (2 marca) ceny większości oferowanych kategorii produktów wzrosły, z czego największy wzrost miał miejsce w przypadku pełnego mleka w proszku – o 21,0%, do 4364 USD/t, oraz masła – o 13,7%, do 5826 USD/t. Spadek notowań odnotowano jedynie dla ceny maślanki w proszku – o 0,3%, do 3144 USD/t.

W Stanach Zjednoczonych cena masła podczas notowań 26 lutego wynosiła 3241 USD/t, o 18% więcej niż w styczniu, ale o 15% mniej niż w 2020 r. Za OMP producenci otrzymywali 2458 USD/t – o 4% mniej niż przed miesiącem oraz o 5% mniej niż w 2020 r. Wzrosła cena PMP o 2% w relacji miesięcznej, ale spadła o 9% w relacji rocznej i wynosiła 3660 USD/t.  

Nadchodzące wydarzenia