OSM Sierpc na ścieżce zrównoważonego rozwoju

Wysoka jakość żywności już nie zapewnia sukcesu rynkowego, istotne jest także postrzeganie firmy przez konsumentów w aspekcie ochrony klimatu. Dlatego wielu producentów artykułów spożywczych podejmuje zobowiązania społeczne w zakresie ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

tekst i zdjęcia: RYSZARD LESIAKOWSKI

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu, ogłaszając program „Stąd. Z Sierpca”, złożyła społeczną obietnicę podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Na stronie internetowej tej firmy czytamy: „Chcemy tworzyć w Sierpcu lepsze warunki do życia i pracy, uwzględniając trzy filary zrównoważonego rozwoju: Ekologię, Ekonomię i Dobrostan Społeczny”. Spółdzielnia zamierza ten cel realizować w zakresie ochrony zasobów wody, oczyszczania ścieków, pozyskiwania czystej energii, obniżenia emisji CO₂ i recyklingu opakowań.

Środowisko na pierwszym planie

Konieczność powstrzymania zmian klimatycznych wymaga przewartościowania celów inwestycyjnych. – Nasze najbliższe inwestycje dotyczą rozwoju zdolności produkcyjnych, ale pierwszym krokiem jest rozbudowa oczyszczalni ścieków. Najpierw zabezpieczamy środowisko, a w następnej kolejności inwestujemy w produkcję – wyjaśnia Grzegorz Gańko, prezes OSM w Sierpcu. Informuje, że zarządzana przez niego firma od lat podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska. Spółdzielnia dysponuje własną oczyszczalnią ścieków i własnym ujęciem wody ze stacją do jej uzdatniania. Energia cieplna jest pozyskiwana w gazowej kotłowni, charakteryzującej się bardzo niską emisyjnością w porównaniu do innych instalacji na paliwa kopalne.
– Spełniamy wszystkie obowiązujące normy ochrony środowiska i systematycznie podejmujemy kroki w kierunku ograniczenia uciążliwości dla otoczenia. Zaczęliśmy od prostych i łatwych do wykonania kwestii. W całej firmie wymieniliśmy żarówki na energooszczędne. W tym roku zamontujemy instalację fotowoltaiczną, wprawdzie niewielkiej mocy, ale będzie to z korzyścią dla środowiska – relacjonuje prezes. Rozmówca informuje także o ograniczeniu masy pojedynczego opakowania na produkty mleczarskie, czego konsekwencją jest mniejsze zużycie tworzyw sztucznych. – Kilka gramów mniej w jednym opakowaniu daje w skali roku tony tworzyw sztucznych, które nie trafią do środowiska. Małymi krokami zmierzamy do wytyczonego celu – nadmienia. Jego zdaniem osiągnięcie neutralności emisyjnej jest perspektywą kilku dziesięcioleci, co w świadomości ludzkiej staje się celem abstrakcyjnym. Dlatego spółdzielcy w OSM w Sierpcu wytyczają ambitne cele w perspektywie kilku lat, które weryfikują stosownie do możliwości finansowych. Wysokie koszty nowoczesnych, energooszczędnych linii produkcyjnych są obecnie główną barierą w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Sytuację może odmienić unijna pomoc na osiągnięcie neutralności klimatycznej w krajach członkowskich do roku 2050.

Grzegorz Gańko
Nasz program zrównoważonego rozwoju pod hasłem „Stąd. Z Sierpca” realizujemy stopniowo, w miarę naszych zdolności inwestycyjnych. Wszystkim podejmowanym przez nas działaniom inwestycyjnym towarzyszy troska o naturalne środowisko i dobrostan społeczny – informuje Grzegorz Gańko

Powstrzymanie zmian klimatycznych ma szerokie poparcie społeczne, toteż producenci żywności zabiegają o akceptację swojej działalności przez konsumentów. Strategię tę realizują m.in. międzynarodowe koncerny mleczarskie, ogłaszając w Internecie zobowiązania na rzecz ochrony naturalnych zasobów. Przykładowo Arla Foods i Friesland Campina zadeklarowały, że do 2030 r. ograniczą emisję CO₂ o jedną trzecią. Podobnie postępują polskie firmy, czego przykładem jest wspomniana OSM w Sierpcu.  

Nadchodzące wydarzenia