Będzie definicja Mleczarskich Usług Ekosystemowych

Międzynarodowa Federacja Mleczarska (FIL/IDF) w związku z wezwaniem na szczycie ONZ Food Systems Summit do wprowadzenia przełomowych rozwiązań, żeby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju intensywnie działa, żeby pokazać społeczeństwu, co robi sektor mleczarski na całym świecie, dążąc do zapewnia pożywienia ludziom. Jest to niezwykle istotne wobec narastających tendencji do ograniczenia, a nawet eliminacji hodowli krów i produkcji mleka.

Tekst: Radosław Iwański

Patrząc w przyszłość IDF chce opracować wspólną definicję  dla Mleczarskich Usług Ekosystemowych. Usługi ekosystemowe to termin używany przez globalne instytucje, rządy i organizacje pozarządowe w celu wyjaśnienia bezpośredniego i pośredniego wkładu ekosystemów mleczarskich w dobrostan, przetrwanie i jakość życia ludzi. Robi po to, żeby lepiej określić ilościowo pozytywny wkład sektora mleczarskiego na środowisko i życie ludzi. W związku z tym, IDF zaproponowała kilka nowych prac mających na celu określenie wspólnej definicji usług ekosystemowych w sektorze mleczarskim. Ma ona objąć wkład mleczarstwa w: zaopatrzenie w nabiał, skórę i produkcję energii, regulację i konserwację poprzez zagospodarowanie odpadów, w tym mineralizacji gruntów, ochrony przeciwpowodziowej, żyzności gleby i sekwestracji dwutlenku węgla, siedliska dla różnorodności biologicznej i kulturę poprzez fizyczne i intelektualne interakcje z ekosystemami. IDF przewiduje, że prace nad Mleczarskimi Usługami Ekosystemowymi pomogą organizacjom zrzeszającym producentów i przetwórców mleka wykazać pozytywne oddziaływanie całego mleczarstwa na środowisko i społeczeństwo.

Międzynarodowa Federacja Mleczarska w imieniu całej światowej branży mleczarskiej koncentruje się także na zapewnieniu bezpieczeństwa żywności i pracuje nad wytycznymi dotyczącymi nadzoru nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe przenoszone przez żywność. IDF aktywnie uczestniczy w działaniach prowadzonych w tym zakresie m.in. przez FAO i WHO.

Międzynarodowa Federacja Mleczarska (Fédération Internationale de Laitiere / International Dairy Federation- FIL/IDF) jest niezależną, apolityczną i nie nastawioną na zysk organizacją mającą na celu wykorzystanie międzynarodowej współpracy i kontaktów do rozpowszechniania naukowej, technicznej i ekonomicznej informacji. Jest to najstarsza organizacja mleczarska założona w 1903 r. w czasie pierwszego Międzynarodowego Kongresu Mleczarskiego w Brukseli, członkami której obecnie jest ponad 50 państw i liczba ta stale wzrasta. Polska należy do IDF od 1953 r., z przerwą w latach 1995-1997. Przez te wszystkie lata polscy przedstawiciele środowiska naukowców związanych z mleczarstwem, jak i polskiej spółdzielczości mleczarskiej oraz hodowców bydła mlecznego brali czynny udział w tej prestiżowej organizacji jako eksperci. Nasz kraj w FIL/IDF reprezentują polskie organizacje mleczarskie, a także PFHBiPM. Przewodniczącym polskiego Komitetu Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej jest prof. dr hab. Andrzej Babuchowski.

Nadchodzące wydarzenia