Akademia Zdrowego Wymienia z patronatem „Hodowli i Chowu Bydła”

28 stycznia 2022 r. wejdą w życie unijne przepisy ograniczające stosowanie antybiotyków w chowie bydła. De Heus, lider produkcji pasz i żywienia zwierząt, stworzył Akademię Zdrowego Wymienia, w ramach której zapewnia hodowcom merytoryczną opiekę swoich doradców i kompleksowe wsparcie w obszarze profilaktyki mastitis.

Tekst: Holstein.pl

Doradcy De Heus uświadamiają hodowcom konieczność przygotowania się na zmiany w prowadzeniu hodowli wynikające z nowych przepisów oraz pomagają im w tym procesie: m.in. wspierają w zarządzaniu stadem, bioasekuracji, poprawie żywienia i warunków środowiskowych. Tak szerokie spojrzenie na zagadnienie umożliwia znaczne ograniczenie liczby przypadków zapalenia wymion w stadzie. Tym samym założenia Akademii pozytywnie wpływają na podnoszenie dobrostanu zwierząt oraz przyczyniają się do zmniejszenia kosztów prowadzenia hodowli bydła mlecznego.

Doradcy ds. żywienia, budownictwa inwentarskiego i środowiska pomagają hodowcy spojrzeć na fermę wielowymiarowo. Dzięki udziałowi w Akademii – zapewnia De Heus – hodowcy mogą zredukować straty finansowe spowodowane subklinicznym i klinicznym mastitis, ograniczyć straty mleka wynikające z podwyższonej somatyki, szybko ocenić zdrowotność wymion oraz poprawić kondycję swojego stada i efektywniej nim zarządzać. Kompleksową ocenę zapewnia OptiCare, autorskie narzędzie diagnostyczne firmy De Heus, a indywidualne zalecenia są wdrażane na podstawie szczegółowego raportu z przeprowadzonego audytu. Miesięcznik „Hodowla i Chów Bydła” objął patronat medialny nad Akademią w 2021 r.

Nadchodzące wydarzenia