Nowe odmiany kukurydzy na kiszonkę w 2021 r.

Nadchodzi czas organizacji bazy paszowej dla stad bydła mlecznego na przyszły sezon. Dla hodowców, którzy noszą się z zamiarem zakupu nasion kukurydzy kiszonkowej prezentujemy ofertę nowych odmian przeznaczonych do zakiszania.

TEKST: RYSZARD LESIAKOWSKI

W lutym br. wysłaliśmy do kilkunastu firm hodowlanych zapytanie o nowe odmiany kukurydzy na kiszonkę. Tegoroczną ofertę firm zainteresowanych publikacją przedstawia poniższa tabela, zawiera podstawowe informacje o odmianach kukurydzy wprowadzony na rynek w br. W prezentowanej ofercie są odmiany o różnej wczesności dojrzewania od FAO 230 do FAO 280, co powinno ułatwić wybór.

Coraz większego znaczenia nabiera tolerancja na suszę, która często determinuje wysokość plonów. Dzięki staraniom hodowców na rynku jest coraz więcej odmian, które tolerują okresowy niedobór wody. Dla odmiany kiszonkowych ważna jest wysoka wartość parametru stay green, ponieważ sporządzanie kiszonek jest wtedy łatwiejsze. Odmiany kukurydzy różnią się typem ziarna. Zębokształtne ziarno typu flint – jest zalecane dla bydła mlecznego, ponieważ zawarta w nim skrobia w większej części jest trawiona w jelicie niż skrobia mączysta zwarta w ziarnie typu dent. Różnice nie dotyczą tylko skrobi w ziarnie. Odmiany kukurydzy z ziarnem fint odznaczają się szybszym rozwojem początkowym, sprawdzają się podczas chłodnej wiosny i na glebach wolniej nagrzewających się. W przypadku odmian dent należy unikać wysiewu w chłodną ziemię, rośliny te są lepiej ulistnione niż flint. Denty charakteryzują się wyższym potencjałem plonowania ziarna niż flinty. Kombinacją odmian fint i dent są odmiany z typem ziarna pośredniego flint-dent, które dominują w naszym zestawieniu. Odmiany z typem ziarna pośredniego mają być receptą na szybko zmieniającą się aurę w sezonie wegetacyjnym, co w ostatnim czasie zdarza się często. Trzeba podkreślić, że hodowcy systematycznie wnoszą odmian kukurydzy nowe walory użytkowe.

W przypadku odmian kiszonkowych bardzo szybkie tempo odwania wody w końcowej fazie dojrzewania nie jest cechą pożądaną (efekt dry down). Natomiast istotna jest tolerancja na patogeny grzybowe, a zwłaszcza fuzariozę kolb. Metabolity grzybów, w tym także z rodzaju Fusarium Spp są szkodliwe dla ludzi i zwierząt. W przypadku zwierząt mogą m.in. powodować zburzenia w rozrodzie oraz negatywnie wpływać na wzrost i rozwój wymienia. Produkowane przez grzyby toksyny mogą być przyczyną spadku odporności i tym samym większej podatności na czynniki zakaźne. W opinii specjalistów, w przeciętnych warunkach klimatycznych odmiany tolerancyjne na fuzariozę kolb nie są porażone patogenami wywołującymi tę chorobę. W naszym zestawieniu znajdują się takie odmiany.


Dobrze wykształcona kolba na każdej roślinie zapewnia w sporządzonej kiszonce wysoką koncentrację energii

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas na biuro@polskafederacja.pl