Availa dla najlepszych

Jaka jest rzeczywista wartość pierwiastków śladowych w żywieniu bydła mlecznego? Firma Zinpro przekonuje, że to zależy od ich jakości. A jeśli ta jest na najwyższym poziomie, to ich rola jest kluczowa. Według doniesień żywieniowców z tej firmy pierwiastki śladowe rozpuszczalne i dobrze się wchłaniające transportowane są przez aminokwasy, dzięki czemu są łatwiej metabolizowane w ciele krowy i lepiej wykorzystują potencjał genetyczny zwierząt.

tekst: Radosław Iwański

Eksperci z Zinpro uważają, że żywienie mineralne krów wzbogacone o pierwiastki śladowe najwyższej jakości przynosi zyski z produkcji mleka

O jakich pierwiastkach śladowych jest mowa? O cynku, manganie, miedzi i kobalcie. Zinpro od lat współpracuje z gospodarstwami mlecznymi, dostosowując swoje produkty do ich potrzeb. Obecnie proponuje nową strategię w żywieniu bydła mlecznego, opartą na innowacyjnych proporcjach tych pierwiastków. Propozycja, skierowana do hodowców bydła, którzy posiadają stada krów o najwyższej wydajności – bo z takimi chce współpracować Zinpro – została nazwana Availa Dairy. Czy tej strategii warto się przyjrzeć? Doktor Huw McConochie z Zinpro przekonywał w rozmowie z dziennikarzami, że warto. – Krowy mają ogromny potencjał genetyczny do wykorzystania i każdemu hodowcy powinno zależeć na tym, żeby produkowały dziennie co najmniej 35 kg mleka – oznajmił.

Zinpro przeprowadziło badania na 45 tys. krów, które były utrzymywane w 16 gospodarstwach. Firma zdecydowała się je opublikować. – Mamy wystarczająco dużo doświadczeń, żeby zaproponować hodowcom bydła i producentom mleka nowe propozycje żywienia krów pierwiastkami śladowymi – oznajmił dr Arturo Gomez. Według niego nowa propozycja mineralnego żywienia krów ma zaspokoić ich potrzeby i zapewnić rentowną produkcję.

Potencjał genetyczny krów może być wykorzystany poprzez odpowiednie żywienie

Availa Dairy (żywienie mineralne krów), według autorów tej koncepcji, ma zapewniać wzrost produkcji mleka, skracać okres międzywycieleniowy, niwelować kulawizny, zmniejszać liczbę komórek somatycznych i poprawiać jakość siary poprzez wzrost immunoglobulin IgG.

Naukowcy zaznaczają, że obecnie krowy produkują 60% więcej mleka niż 30 lat temu. Dlatego żywienie bydła pierwiastkami śladowymi musi się zmienić – i się zmienia. Zgodnie z ich deklaracją inwestowanie w premiksy o najwyższej jakości daje zwrot inwestycji 10:1. 

Nadchodzące wydarzenia