Utrzymuj pierwiastki w oddzielnej grupie

Osobno utrzymywane pierwiastki produkują do 9% mleka więcej niż sztuki utrzymywane razem ze starszymi krowami – do takiego wniosku doszli naukowcy z flamandzkiego instytutu badawczego ILVO po analizie wielu publikacji naukowych.

Tekst i zdjęcie: Ryszard Lesiakowski, źródło: veeteelt.nl

Jeśli pierwiastki są trzymane oddzielnie, to są mniej narażone na stres. Spędzają dziewięć procent więcej czasu na pobieraniu paszy, a także częściej jedzą. W rezultacie pobierają o dwanaście procent więcej suchej masy pasz niż jałówki, które przebywają razem z krowami starszymi. Ponadto pierwiastki trzymane osobno częściej kładą się i dłużej przeżuwają.

Lepsze zdrowie

Według różnych publikacji naukowych, u dłużej odpoczywających pierwiastek obserwuje się: stabilniejszy metabolizm, mniejszą utratę masy ciała, lepsze wykorzystanie paszy, mniej problemów zdrowotnych i chorób racic oraz lepszą płodność. Efektem jest wzrost produkcji mleka do 9 procent dziennie i w całej laktacji. Naukowcy zwracają również uwagę, że istnieją przesłanki do stwierdzenia,  iż wyższa produkcja pierwiastek wiąże się z wyższą wydajnością mleczną w kolejnych laktacjach.

Nadchodzące wydarzenia