Wartości IE dla XII oceny WH już dostępne!

Zostały zaktualizowane rankingi zwierząt według wartości Indeksu Ekonomicznego oraz indeksu PF dla grudniowej oceny wartości hodowlanej z tygodniowym opóźnieniem. Do Państwa dyspozycji pozostają:

  • rankingi najlepszych buhajów z oznaczeniem dostępności nasienia,
  • rankingi najlepszych samic – przy czym karty samic nie zawierają wyników dla nowej cechy jaką jest laktoza – karty zostaną uzupełnione o te wyniki po otrzymaniu kompletu z Instytutu Zootechniki,
  • rankingi najlepszych jałówek i buhajków według indeksu rodowodowego (rIE lub rPF),
  • rankingi najlepszych stad w kraju,
  • podsumowanie genotypowania dla hodowców genotypujących w PFHBiPM.

Wszystkie rankingi są uszeregowane domyślnie według wartości IE. Przypominamy również, że od grudniowego sezonu oceny wartości hodowlanej powiększył się zakres ocenianych cech, o czym więcej pisaliśmy tutaj. Wspomniane wyżej braki w kartach samic oraz opóźnienie w publikacji wynikają z problemów opisanych wcześniej tutaj: link.
Zapraszamy na stronę: cgen.pl/wyniki

Nadchodzące wydarzenia