OptiCare

Potencjał genetyczny bydła i wynikająca z niego wysoka produkcja mleka to tylko część sukcesu. Chcąc osiągać większe zyski z gospodarstwa, należy przede wszystkim zadbać o szeroko rozumiany dobrostan krów. W tym celu warto skorzystać z darmowej analizy dobrostanu w ramach audytów OptiCare, jakie doradcy żywieniowi De Heus przeprowadzają na fermach mlecznych w ramach Akademii Zdrowego Wymienia.

Budując bądź modernizując oborę, powinno się mieć na względzie przede wszystkim zapewnienie krowom jak najlepszego komfortu.
– Szczególną uwagę zwracajmy na miejsca odpoczynku. Legowiska muszą mieć odpowiednią wielkość, dopasowaną do rasy krów oraz ich gabarytów. Ściółka powinna zapewniać higienę, musi być miękka i sucha, a podłoże, po którym porusza się krowa, nie może być zbyt śliskie, ponieważ trudności w poruszaniu się prowadzą do spadku pobrania paszy i osłabienia zwierzęcia. Poprawa mikroklimatu w oborze, czyli parametrów takich jak światło, temperatura czy wilgotność, jest w stanie przyspieszyć przemiany metaboliczne i wspierać gospodarkę hormonalną krowy. Stosowanie podstawowych zasad dobrostanu ma znaczący wpływ na zdrowotność zwierząt i rosnące wyniki produkcyjne – mówi Radosław Celiński z De Heus, specjalista w obszarze obiektów inwentarskich dla bydła.

Dobrostan i warunki techniczne w oborze nabierają szczególnego znaczenia w kontekście nadchodzących upałów. Stres cieplny, występujący u krów już powyżej 16°C, ma negatywny wpływ na poziom i jakość produkcji mleka, a w dłuższej perspektywie – na kondycję i zdrowotność krów mlecznych.
– Stres cieplny jest wyzwaniem, zwłaszcza dla krów wysokoprodukcyjnych, które wykazują dużo większe zapotrzebowanie na białko, energię oraz minerały i witaminy. Dlatego tak istotne jest zapewnienie zwierzętom m.in. odpowiedniego dostępu do stołu paszowego i poideł, a także właściwej wentylacji w oborze. Nie należy zapominać o suplementacji dawki minerałami. Idealnym wyborem będzie tu Bestermine Lato, czyli produkt skutecznie zapobiegający stresowi cieplnemu – dodaje Marcin Sabiło, kierownik regionalny ds. bydła De Heus.

Kompleksowe podejście do żywienia i zarządzania fermą w kontekście profilaktyki mastitis to wyznaczniki Akademii Zdrowego Wymienia. Program, objęty patronatem miesięcznika „Chów i hodowla bydła”, pozwala m.in. na ograniczenie kosztów prowadzenia hodowli bydła oraz poprawę zdrowotności zwierząt. 

Nadchodzące wydarzenia