#Hodowcyrazem

Zawiązała się wspólna inicjatywa największych organizacji zrzeszających polskich hodowców zaniepokojonych toczącymi się w Parlamencie Europejskim dyskusjami dotyczącymi ograniczenia reklamy mięsa. Hodowcy są przeciwni planowanym ograniczeniom. Wezwali Janusza Wojciechowskiego, komisarza UE ds. rolnictwa, do zdecydowanej obrony europejskich rolników.

„Próby zakazu reklamy mięsa czerwonego, jeśli będą skuteczne, uderzą w setki tysięcy hodowców oraz we wszystkich konsumentów, pozbawiając ich dostępu do szerszej informacji i ograniczając samodzielne wybory zakupowe” – napisali w liście do komisarza.

Bulwersujące jest również to, że w uzasadnieniu podobnych działań ich inicjatorzy posługują się nieprawdziwymi danymi i argumentami. Porównują kroki podejmowane wobec czerwonego mięsa z tymi, jakie wcześniej podjęto wobec alkoholu i wyrobów tytoniowych. Tymczasem mięso nie jest używką, nie prowadzi do nałogów.

Dyskusja w Parlamencie Europejskim to próba narzucenia wszystkim swojego punktu widzenia przez relatywnie wąskie grono osób, często wykorzystujących nierzetelne informacje mające zdyskredytować hodowców – zauważają hodowcy.

Organizacjami identyfikującymi się z #Hodowcyrazem są: Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”. ri

Nadchodzące wydarzenia