Zakaz uboju rytualnego wejdzie tylnymi drzwiami?

Tekst: Radosław Iwański

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 to dokument ramowy, w którym trudno doszukać się szczegółów wsparcia finansowego adresowanego do rolników. Jednakże Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchyliło rąbka tajemnicy w zakresie finansowania poprawy dobrostanu zwierząt po 2023 r. w ramach ekoschematu – dobrostan zwierząt. Z przedstawionych przez resort rolnictwa planów wynika, że dotacje mają być powiązane z niestosowaniem uboju rytualnego. Na jednym ze spotkań ta propozycja została mocno oprotestowana przez PZHiPBM i PFHBiPM.

Wiadomo, że rolnikom udzielane będzie wsparcie za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa oraz powszechnie stosowane praktyki. Mówiąc krótko, każdy rolnik, który zrobi coś więcej dla dobrostanu zwierząt otrzyma dodatkowe bonusy finansowe. Wsparcie to ma na celu zrekompensowanie dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Czy podwyższanie dobrostanu zwierząt ma coś wspólnego z prawnie przewidzianym w UE ubojem rytualnym?

Jednym z takich zobowiązań w ekoschematach dobrostanowych dla rolników opasających bydło, będzie sprzedaż go po opasie tym, którzy zapewnią o niestosowaniu uboju rytualnego. Ni mniej, ni więcej, rolnik sprzedający bydło, będzie musiał – żeby skorzystać z dotacji dobrostanowych – otrzymać oświadczenie od kupującego zwierzęta o niestosowaniu uboju rytualnego.

Co mówi prawo o takim oświadczeniu? Otóż, aby określone działanie zostało uznane za oświadczenie woli, musi być ono złożone na poważnie (odzwierciedlać faktyczną wolę składającego), w sposób swobodny (brak przymusu fizycznego ani psychicznego) i zrozumiały (skutek, jaki chce osiągnąć składający, jest możliwy do ustalenia w drodze interpretacji).

Oświadczenie woli to podstawowy i niezbędny element każdej czynności prawnej, a więc zgodnego z prawem działania zmierzającego do wywołania określonych skutków prawnych.

Nadchodzące wydarzenia