Zasuszenie: Grupowanie krów w celu monitorowania BCS

Jednym z głównych powodów wczesnego zasuszania krów jest zbyt niska ocena kondycji ciała (BCS). Należy ją kontrolować i dbać o sztuki mające z tym pewne problemy.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Agriland

Ideą wczesnego zasuszania takich krów jest umożliwienie im zbudowania kondycji w okresie zasuszenia, co pomoże im uzyskać odpowiednią kondycję przed wycieleniem następnej wiosny. Jeśli te krowy nie uzyskają prawidłowej oceny kondycji, prawdopodobnie wystąpią u nich problemy związane z wycieleniem. Zaznaczyć jednak trzeba, że krowy ze zbyt wysoką oceną kondycji mogą również mieć problemy z wycieleniem i są bardziej narażone na gorączkę mleczną lub ketozę.

BCS

Ważne jest upewnienie się, że krowy cielą się we właściwej kondycji BCS. Z tego powodu spożycie paszy powinno być monitorowane w okresie zasuszenia, a krowy powinny być pogrupowane w oborze i odpowiednio karmione.

Krowy ze zbyt niskim BCS powinny mieć swobodny dostęp do wysokiej jakości kiszonki, podczas gdy krowy ze zbyt wysokim BCS powinny mieć ograniczone spożycie paszy.

Krowy nadmiernie kondycjonowane

Późnocielęce się krowy bardzo łatwo mogą stać się nadmiernie kondycjonowane w okresie zasuszenia. Krowy, które później się wycielą, muszą być ściśle monitorowane, a ich żywienie prawdopodobnie należy ograniczyć. Krowy te mogą potencjalnie spędzić długi okres w oborze na sucho, co spowoduje, że będą się kondycjonować.

Istnieje powód, dla którego krowy późno wycielące się często mają problemy związane z wycieleniem, takie jak gorączka mleczna. Tak więc, wraz z monitorowaniem krów w celu upewnienia się, że przygotowują się do wycielenia we właściwym BCS, ważne jest, aby monitorować, czy krowy nie stają się nadmiernie kondycjonowane.

Zbliżające się wydarzenia