Co wpływa na wydajność i jakość siary?

Wysokiej jakości siara dostarczana na czas jest kluczem do zdrowia i wzrostu cieląt. Badanie Cornell University, finansowane przez New York Farm Viability Institute, podjęło kroki w kierunku lepszego zrozumienia specyficznych dla krów, środowiskowych czynników związanych z wydajnością i jakością siary.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie American Agriculturist

Słaba jakość siary lub niewystarczająca jej podaż mogą zagrozić przenoszeniu biernej odporności z krowy na cielę, zwiększając ryzyko niedostatecznego przyrostu masy ciała, chorób i śmierci, a także przyszłej utraty produkcji mleka i częstszego uboju — ostrzega Sabine Mann, adiunkt w Cornell College of Veterinary Medicine. 

Doktorant Trent Westhoff, pracujący  pod nadzorem Mann i we współpracy z Tomem Overtonem z Cornell Pro-Dairy, zbierał dane dotyczące krów i środowiska w ciągu jednego roku z 18 gospodarstw mleczarskich ze stadami liczącymi od 540 do 4150 krów. Chociaż w tym badaniu nie zastosowano wzorców dla odpowiedniej jakości i wydajności siary, wspólnym punktem identyfikacji wysokiej jakości siary jest 22% lub więcej w skali Brixa.

Westhoff  podkreśla, że zapotrzebowanie na siarę, a tym samym wydajność lub podaż, różnią się w zależności od gospodarstwa, a w zebranym zbiorze danych 3,8 litra było powszechną objętością siary podawanej każdemu cielęciu przy pierwszym karmieniu.

– Wydajność siary była związana z szeregiem czynników specyficznych dla krów — zaznacza Westhoff. – W tym od płci cielęcia, czy urodziło się ono martwe, od długości ciąży, długości okresu zasuszenia, liczby porodów, długości poprzedniej laktacji i równoważnej 305-dniowej produkcji mleka w poprzedniej laktacji.

Krowy z dłuższym okresem zasuszenia miały zwiększoną wydajność siary. Ponadto okres zasuszenia trwający ponad 67 dni był związany ze zwiększoną zawartością w skali Brixa u 12 553 krów. Krowy po drugim porodzie wykazywały największą wydajność siary, a krowy po pierwszym, czwartym i piątym porodzie dawały najniższe plony. Jednak wraz ze wzrostem liczby parytetów procent w skali Brixa również wzrósł. Nawet u 76% krów po pierwszej ciąży w tym badaniu stwierdzono odsetek wg. skali Brixa na poziomie 22% lub wyższym, co wskazuje, że krowy po pierwszej ciąży mają dobrą zdolność do produkcji wysokiej jakości siary.

Ocena czynników żywieniowych dokonana przez Westhoffa przed porodem wykazała, że ​​zwiększona zawartość skrobi przed porodem była związana ze zmniejszoną zawartością skali Brixa w siarze.

– W poprzednim badaniu Mann i współautorzy wykazali, że gdy gęstość energii w postaci skrobi w diecie przedporodowej wzrosła do 150% szacowanego zapotrzebowania, stężenie IgG [immunoglobuliny G] siary spadło. – mówi Westhoff. – Przyrost wydajności o około 1 kilogram był postrzegany jako energia metaboliczna zwiększona ze 100% do 150% szacowanego zapotrzebowania.

Należy podkreślić, że poprzednie badania wykazały sezonową zmienność w produkcji siary. Jak można się było spodziewać, badanie to wykazało wyższą wydajność siary latem, spadającą jesienią i zimą. Ekspozycja na podwyższony wskaźnik temperaturowo-wilgotnościowy i natężenie światła przed wycieleniem wiązała się z wyższą wydajnością siary krów wieloródek. Te badania obserwacyjne stanowią podstawę do określenia związków przyczynowych w celu wspierania rozwoju najlepszych praktyk zarządzania siarą. Celem jest zwiększenie możliwości uzyskania odpowiedniej wydajności i jakości siary w celu zapewnienia zdrowia cieląt i zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób przedodsadzeniowych, takich jak biegunka i zapalenie płuc.

Zbliżające się wydarzenia