Higiena – najprostszy sposób na dobrą siarę!

Autor: Mateusz Uciński na podstawie The Cattle Side

Jak wszystkim wiadomo – siara jest pierwszym mlekiem produkowanym po urodzeniu cielęcia i zawiera wysoki poziom przeciwciał, które są białkami odpornościowymi niezbędnymi do ochrony cieląt przed infekcjami. Bardzo ważne jest, aby otrzymywały one odpowiednią ilość dobrej jakości siary jak najszybciej po urodzeniu. Niestety wysoki poziom bakterii w siarze może zarówno zwiększyć szanse na późniejsze schorzenia młodych krów, jak i zmniejszyć poziom wchłanianej przez nie odporności. Można jednak to zmienić i to w prosty sposób. Według najnowszych brytyjskich badań, korekta procedur higienicznych można w znacznym stopniu zminimalizować ryzyko zachorowań wśród nowonarodzonych cieląt.

Eksperci z School of Veterinary Medicine and Sciences przeanalizowali dane z 328 próbek siary, pobranych z 56 brytyjskich gospodarstw mlecznych. Okazało się, iż próbki pobrane ze sprzętu do pobierania i karmienia miały wyższy poziom bakterii niż próbki pobrane bezpośrednio ze strzyków krów, co sugeruje, że chociaż siara pochodząca od krów ma stosunkowo niski poziom bakterii, to niewłaściwie oczyszczony sprzęt może być głównym źródłem zanieczyszczenia bakteryjnego. Ponad jedna trzecia próbek pobranych ze sprzętu do pobierania siary lub karmienia, przekroczyła próg bardzo wysokiego poziomu bakterii i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia cieląt.

– Analizując protokoły pobierania siary na farmach, byliśmy w stanie zidentyfikować pewną liczbę praktyk zarządzania, które mogą mieć znaczący wpływ na higienę siary w większości gospodarstw. – podsumowuje Dr Robert Hyde, jeden z badaczy biorących udział w badaniu. – Na przykład użycie gorącej wody do czyszczenia sprzętu służącego do pobierania i karmienia siarą może zmniejszyć poziom bakterii o ponad 90 procent w porównaniu ze stosowaniem samej zimnej wody. Mniej niż połowa gospodarstw wykorzystywała gorącą wodę, co sugeruje, że istnieje duża liczba gospodarstw, które mogą dokonać tej prostej zmiany i uzyskać o wiele lepsze efekty

Kluczowe zalecenia oparte na wyżej wspomnianych badaniach nad zmniejszeniem poziomu bakterii w siarze, sugerują, że protokoły czyszczenia w gospodarstwach powinny zostać zmienione tak, aby obejmować czyszczenie sprzętu do pobierania i skarmiania siarą, po każdym jego użyciu przy pomocy gorącej wody, oraz podchlorynu lub kwasu nadoctowego. Strzyki krowy należy przygotować przed udojem za pomocą środka do dezynfekcji strzyków i przetrzeć czystym, suchym ręcznikiem papierowym przed pobraniem siary. Ta natomiast powinna być w miarę możliwości pasteryzowana.

Nadchodzące wydarzenia