W Lubuskiem najwyższa sucha masa mleka

Restauracja Texicana w Kalsku, w powiecie zielonogórskim, gościła pod koniec kwietnia br. elitę hodowców bydła mlecznego z województwa lubuskiego, którzy zjechali na uroczyste podsumowanie wyników oceny użytkowości mlecznej krów i pracy hodowlanej uzyskanych w 2022 roku. Oczywiście towarzyszyło temu wręczenie lubuskim liderom wyróżnień – Mlecznych Laurów.

tekst i zdjęcia: RYSZARD LESIAKOWSKI

– Jest to uroczysta chwila i cieszymy się z tego spotkania, na którym nagradzamy hodowców za osiągnięcia produkcyjne i hodowlane uzyskane w minionym roku. Dzięki Waszej ciężkiej pracy i determinacji w przezwyciężaniu trudności, które towarzyszą nam codziennie, możemy powiedzieć, że odnieśliśmy bardzo duży sukces. W rankingu województw lubuskie pod względem mleczności krów plasuje się na drugim miejscu – powiedział Stanisław Zawadzki, prezes Lubuskiego Związku Hodowców Bydła. Jak podkreślił, o uznaniu w regionie wysiłku hodowców bydła mlecznego świadczy obecność zaproszonych gości, w tym m.in.: Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Joanny Kokot-Ciszewskiej, dyrektora oddziału terenowego KOWR w Gorzowie Wlkp. Romana Jabłońskiego, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego Zbigniewa Kołodzieja, prezesa Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Andrzeja Beahra, przedstawicieli spółdzielni i zakładów mleczarskich oraz władz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Jak informował Marcin Grześkowiak, zastępca dyrektora Regionu Oceny Zachód, w 2022 roku przeciętna wydajność mleczna krów w Lubuskiem wyniosła 10 103 kg mleka, co zapewniło wspomnianą drugą lokatę w rankingu województw pod względem mleczności krów (prym wiedzie woj. opolskie – 10 244 kg). Wysokiej mleczności krów utrzymywanych w woj. lubuskim towarzyszy dobry skład mleka, które zawiera średnio 4,22% tłuszczu i 3,42% białka. Statystyczna lubuska krowa będąca pod oceną użytkowości mlecznej wyprodukowała w ub.r. średnio 771 kg tłuszczu i białka, co jest najlepszym rezultatem na tle pozostałych województw. W tym województwie w 2022 roku najwyższą średnią wydajność stada uzyskał Łukasz Brzechwa z Konradowa – 13 409 kg mleka zawierającego łącznie 1069 kg tłuszczu i białka. Pod względem średniej wydajności suchej masy mleka, (kg tłuszczu + kg białka) jest to także najlepsze stado w Lubuskiem, za co hodowca otrzymał puchar.

Lubuscy hodowcy odnoszą sukcesy nie tylko produkcyjne, ale także hodowlane. – Średnia wartość Indeksu Ekonomicznego (IE) krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej z oszacowaną wartością hodowlaną w woj. lubuskim wyniosła 868 zł i na tle pozostałych województw jest to najwyższa wartość tego indeksu – informował Marcin Grześkowiak. Wzorem roku ubiegłego stado krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej o najwyższej wartości Indeksu Ekonomicznego w woj. lubuskim wyróżniono okolicznościowym pucharem, który zdobyła Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień. Hodowcy z woj. lubuskiego wraz z doskonaleniem genetycznym swojego bydła dbają jednocześnie o poprawę warunków utrzymania hodowanych zwierząt. Dowodem jest przyznanie im tzw. certyfikatu wydajności, który poświadcza uzyskanie przez krowę życiowej wydajności powyżej 100 tys. kg. W 2022 roku w Lubuskiem było pięć takich krów. Uroczystość tegorocznych lubuskich Mlecznych Laurów była także okazją do wyróżnienia Złotą Honorową Odznaką PFHBiPM osób zaangażowanych w działalność na rzecz Polskiej Federacji. Odznakami tymi uhonorowano Krystynę Winnicką, Andrzeja Sawickiego i Cezarego Słobodę. 

Hodowcy z woj. lubuskiego, wyróżnieni za wysokie wyniki produkcyjne i hodowlane w 2022 r., w asyście pracowników i władz Polskiej Federacji, Lubuskiego Związku Hodowców Bydła oraz zaproszonych gości

Nadchodzące wydarzenia