PRZEDSTAWICIELE „HOLSTEIN INTERNATIONAL” W POLSCE

W dniach 9–11 października 2023 roku odwiedzili Polskę przedstawiciele magazynu „Holstein International”, redaktor Jorden Stegink oraz fotograf Christine Massfeller.

tekst: Roman Januszewski

Miesięcznik „Holstein International” to jeden z największych i najbardziej wpływowych magazynów na świecie zajmujących się hodowlą bydła holsztyńskiego. Wydawany jest w języku angielskim, dostępny w wersji drukowanej i online.

Celem wizyty redaktorów było zapoznanie się z aktualną sytuacją hodowli bydła holsztyńskiego w naszym kraju i przygotowanie artykułów na ten temat.

9 października 2023 roku redaktorzy odwiedzili siedzibę Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie. Po przywitaniu gości przez prezydenta Leszka Hądzlika i dyrektora Stanisława Kautza był czas na zaprezentowanie informacji na temat historii i działalności PFHBiPM. Podkreślono fakt, że Federacja jest organizacją zrzeszającą ponad 12 tys. członków z całego kraju i jej celem jest reprezentowanie interesów hodowców oraz promowanie polskiej hodowli bydła mlecznego.
Następnego dnia przed południem przedstawiciele HI wizytowali gospodarstwo Tomasza Kocięby w Kolonii Łaznów (woj. łódzkie) specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego. Stado pana Tomasza liczyło zaledwie 8 krów w 2001 roku. Od tego czasu następował dynamiczny rozwój, obecnie stado liczy 216 krów dojnych. Powstała nowoczesna obora wolnostanowiskowa wraz z otaczającą infrastrukturą oraz zakupiono nowoczesny sprzęt. Całe pogłowie bydła mlecznego stanowi ok. 450 sztuk. Gospodarstwo rodzinne państwa Kociębów obrazuje doskonałą współpracę międzypokoleniową. Wszyscy podchodzą tutaj do hodowli z ogromną pasją. Córka Aleksandra jest członkiem Szkoły Młodych Hodowców. Profesjonalnie przygotowuje zwierzęta do wystaw. Jej śladem podąża rodzeństwo Bartosz i Kacper.

Tego samego dnia po południu redaktorzy dotarli do GR Macieja Pohla w Krotoszynie (woj. wielkopolskie). Stado liczy 120 krów mlecznych rasy HF odmiany czarno-białej, których średnia wydajność przekroczyła 17 tys. kg mleka. W 2021 roku pan Maciej został uznany przez magazyn HI za jednego z dziesięciu najlepszych hodowców bydła holsztyńsko-fryzyjskiego na świecie – zajął dziewiąte miejsce. Obecnie gospodaruje na powierzchni 120 ha i posiada łącznie 260 sztuk bydła.

Największą inspiracją dla hodowcy jest jego rodzina, która według niego, daje mu ogromną siłę, a praca przy krowach sprawia radość i satysfakcję.

11 października 2023 roku reprezentanci magazynu HI odwiedzili Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu. Przedstawiciele SU mieli okazję zaprezentować spółkę oraz najlepsze rozpłodniki.

Wizyta przedstawicieli prestiżowego magazynu HI jest ważnym wydarzeniem dla polskiego środowiska hodowlanego. To pierwszy raz, kiedy dziennikarze z HI odwiedzają Polskę. Ich artykuły są czytane i szeroko komentowane w kraju i za granicą. Mam nadzieję, że zebrane informacje pozwolą im przygotować rzetelne i interesujące opracowanie na temat polskiej hodowli. Wstępnie uzyskałem zapewnienie, że pierwszy artykuł zostanie opublikowany na łamach magazynu „Holstein International” w styczniu 2024 roku. 

Nadchodzące wydarzenia