Zadyma w Książu

Tegoroczną wystawę zorganizowano po raz pierwszy na terenie Stada Ogierów w Książu.

Patronat nad nią objęli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Prezes ARiMR Maria Fajger oraz Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka – Leszek Hądzlik.
Komisja sędziowska w składzie: Roman Januszewski (sędzia główny), Krystian Korytkowski i Grażyna Jendrysiak-Lipietta (asystenci) przyznała tytuły 11 czempionów i 7 wiceczempionów. Wyłoniono także najlepsze sztuki spośród krów i jałówek. Tytuly superczempiona w obydwu kategoriach powędrowały do OHZ Kamieniec Ząbkowicki sp. z o.o. dla krowy z kategorii II laktacja i starsze rasy PHF-HO – Zadymy 32 (PL005222467624), i jałówki z grupy jałowic niecielnych rasy PHF-HO 17–18 miesięcy – Mony 17 (PL005408597695). Zwycięzcom wystawy serdecznie gratulujemy! red.

Nadchodzące wydarzenia