Czerwono w Szczyrzycu

W dniach 9–10 czerwca 2018 r. w Szczyrzycu, w malowniczym otoczeniu Beskidu Wyspowego, odbyła się kolejna odsłona wystawy prezentującej wyłącznie bydło polskie czerwone.

Czesław Kuc z krową Fide, superczempion

Tekst: Wojciech Rasiński, Przedstawicielstwo PFHBiPM w Krakowie; zdjęcia: W. Rasiński, T. Nowak

Wystawa zgromadziła 37 hodowców z województw dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, którzy zaprezentowali 70 sztuk bydła w ośmiu kategoriach. Towarzyszyły im dzieci biorące udział w Konkursie Młodego Hodowcy, tradycyjnie ubrane w stroje regionalne, oprowadzające łącznie 12 cieląt.

Bydło prezentowano w dwóch grupach: z programu ochrony zasobów genetycznych oraz z programu doskonalenia rasy. Wybrano dwa superczempiony wystawy. Sędzia Mieczysław Kopiczko i jego asystent Wiesław Iwulski podkreślali bardzo dobre przygotowanie zwierząt. Dekoracji najpiękniejszych z nich w danej grupie dokonali prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik oraz emerytowany główny hodowca z OHZ Dębołęka Andrzej Karnkowski, wieloletni przyjaciel hodowców bydła tej rasy. Towarzyszył im prezes Krajowego Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego Wacław Drożdż.

Tytuł superczempiona wystawy w programie doskonalenia rasy przyznano krowie Beretce o nr. PL005361056550, własność Edwarda Solarczyka z Wróblówki. Superczempionem w programie ochrony zasobów genetycznych została krowa Fide o nr. PL005184751250, własność GR Czesław Kuc z Podłopienia.

Edward Solarczyk z superczempionem programu doskonalenia rasy

Sympatycy tej rasy krów, obserwujący zmagania na ringu, z uznaniem wypowiadali się o dobrej kondycji i urodzie wystawianych zwierząt. Wystawie towarzyszyły degustacje potraw regionalnych, konkurs wiedzy rolniczej, koncerty zespołów folklorystycznych i mnóstwo innych atrakcji. W drugim dniu jej trwania komisarz wystawy prof. Jan Szarek przypomniał ponad 100-letnią historię hodowli bydła tej rasy, pięknie wpisującą się w tegoroczne obchody odzyskania niepodległości. Hodowcy, właściciele najpiękniejszych zwierząt prezentowanych na ringu, otrzymali puchary, dyplomy i wyróżnienia z rąk wiceprezydenta PFHBiPM Sylwestra Mierzejewskiego oraz zaproszonych gości. Złotymi Honorowymi Odznakami PFHBiPM Sylwester Mierzejewski i Adam Kamiński z RO Parzniew udekorowali zasłużonych zootechników oceny z Przedstawicielstwa PFHBiPM w Krakowie: Zofię Faltyn, Annę Pazdur i Franciszka Kantora.

Na ringu Młodzi Hodowcy

Nadchodzące wydarzenia