Jak konserwacja wentylatorów w oborze mlecznej może obniżyć koszty?

Systemy wentylacyjne, które zapewniają cyrkulację powietrza w oborze mlecznej, mogą stanowić dużą część rachunku za energię elektryczną. Niektórzy szacują, że mogą one stanowić nawet 20-25% całkowitego zużycia energii elektrycznej, zwłaszcza gdy obory są wentylowane mechanicznie.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie University of Kentucky, College of Agriculture

Nawet przy rosnących kosztach energii elektrycznej, zastosowanie wentylatorów obiegowych w celu zwiększenia prędkości powietrza jest niezbędnym wydatkiem, aby zmniejszyć stres cieplny i zapobiec związanemu z tym spadkowi produkcji mleka, wydajności reprodukcyjnej przyszłych pokoleń.

Gdy temperatura jest wyższa niż 18ºC, wentylatory są potrzebne do przemieszczania powietrza, aby pomóc schłodzić krowy. Celem podczas cieplejszych miesięcy w roku jest wymiana powietrza w tych obiektach od 40 do 60 razy na godzinę z powietrzem poruszającym się z prędkością od 6 do 8 km/h na poziomie krowy.

Niewłaściwa lub nieodpowiednia konserwacja wentylatorów może zmniejszyć ogólny przepływ powietrza przez wentylatory, a także wydajność ich silników nawet o 40%, niepotrzebnie zwiększając rachunki za prąd. Już 3 mm pyłu na łopatkach wentylatora może obniżyć wydajność silnika.

Konserwacja wentylatorów powinna być wykonywana nie raz, ale 3-4 razy w roku.

Aby poprawić i utrzymać wydajność silników wentylatorów i prędkości powietrza w obiekcie, powinno się przedsięwziąć następujące kroki:

  • Usunąć kurz z ostrzy, uzwojeń silnika, czujników i termostatów.
  • Nasmarować wentylator zgodnie z zaleceniami producenta.
  • Sprawdzić paski pod kątem zużycia i rozciągnięcia. Pasy powinny jechać na górze koła pasowego. W razie potrzeby wymień paski.
  • Sprawdzić przewody elektryczne i przewody pod kątem pęknięć lub dezintegracji osłony przewodów.
  • Sprawdzić, czy termostat działa prawidłowo, tzn. włącza się w odpowiedniej temperaturze (18ºC)
  • Sprawdzić kąt każdego wentylatora tak, aby ruch powietrza wentylatora był skierowany do poziomu gruntu poniżej następnego wentylatora.

Nadchodzące wydarzenia