Warmińsko-Mazurscy hodowcy nagrodzeni na Gali Mlecznej On-line

Warmińsko-Mazurska Gala Mleczna On-line już za nami. Tegoroczne wydarzenie odbyło się 27 maja 2021 r. w Dorotowie w reżimie sanitarnym.

tekst i zdjęcia: Michał Krukowski, Anna Błońska

Gospodarz uroczystości, prezes Warmińsko‑Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego i jednocześnie wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Andrzej Steckiewicz, powitał zgromadzonych gości, przedstawicieli instytucji i organizacji. Gratulował hodowcom ich zaangażowania w rozwój swoich gospodarstw, wskazując, że są chlubą regionu „zielonych płuc” Polski i wzorem do naśladowania przez kolejne pokolenia. Gratulacje hodowcom i producentom mleka złożyli także prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, który przedstawił perspektywy i zagrożenia dla nowoczesnej hodowli w Polsce oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel, który zwrócił uwagę na zmiany i procesy zachodzące w polskim rolnictwie z poziomu Brukseli. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i poseł na Sejm RP Jerzy Małecki, reprezentujący Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudę, odczytał w jego imieniu specjalny list gratulacyjny skierowany do warmińsko-mazurskich producentów mleka. Szef resortu rolnictwa pisał, że docenia wkład hodowców w rozwój polskiego mleczarstwa, bez którego nie można mówić o sukcesach na rynkach zagranicznych.

Lokalne instytucje i organizacje, wspierając Warmińsko-Mazurską Galę Mleczną, docenili trud jaki laureaci wkładają codziennie w rozwój swoich gospodarstw. Puchary, nagrody i listy gratulacyjne zostaną dostarczone hodowcom do rąk własnych za pośrednictwem pracowników Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, minimalizując ryzyko związane z pandemią koronawirusa. Przedstawiciele podmiotów nagradzających zwracali szczególną uwagę na potrzebę stabilizacji w rolnictwie i szybkiego powrotu do normalności. Wyrażali nadzieję, że kolejna Warmińsko-Mazurska Gala Mleczna odbędzie się już w tradycyjnej formie.

Wydarzenie objęli patronatami honorowymi Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Marszałek Województwa Warmińsko‑Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Główni sponsorzy nagród to: Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, regionalny oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie, Starostwo Powiatowe w Olsztynie, gmina Stawiguda, Stowarzyszenie Ekologiczne „Szczęśliwa Krowa” oraz firma Sowul&Sowul.

Wszystkim laureatom życzymy powodzenia w dalszej pracy na rzecz polskiego mleczarstwa i gratulujemy osiągnięcia wspaniałych wyników w hodowli. Relacja z gali w obszernej formie dostępna jest na portalu YouTube, po wpisaniu w wyszukiwarce hasła: Warmińsko-Mazurska Gala Mleczna On-line. Serdecznie zapraszamy do jej obejrzenia. 

MiejsceWłaściciel/miejscowośćPrzeciętna liczba krów w 2020 r.Przeciętna wydajność za ubiegły rok [kg mleka od jednej krowy]
Kategoria I: do 20 szt. krów
IRafał Jaworski / Koszelewy, pow. działdowski1210 492
II Mariusz Majek / Nowe Dolno, pow. elbląski1910 129
IIIHenryk Różyński / Bratian, pow. nowomiejski169919
Kategoria II: 20,1–50 szt. krów
ITomasz Jedynasty / Piłaki Małe, pow. węgorzewski3212 577
II Zbigniew Tokarzewski / Woszczele, pow. ełcki4112 480
IIIAdam Golonka / Lipińskie, pow. giżycki4212 222
Kategoria III: 50,1–150 szt. krów
IJan Lis / Wronka, pow. giżycki6512 711
II Włodzimierz i Bogdan Bałuchowie / Jagoty, pow. lidzbarski9012 595
IIITadeusz Jaroszek / Adamowo, pow. elbląski5512 562
Kategoria IV: 150,1–300 szt. krów
IAleksander Buks / Kinkajmy, pow. bartoszycki22411 298
II Andrzej i Maria Kurzątkowscy / Kózki, pow. piski18511 266
IIIPatryk, Karol, Artur i Franciszek Kamińscy / Krzykały, pow. lidzbarski21511 090
Kategoria V: 300,1–500 szt. krów
IPW „Grunwald” sp. z o.o. / Grunwald, pow. ostródzki49312 995
II Wojciech i Agnieszka Strumiłowscy, Tomasz Strumiłowski / Łupki, pow. piski43212 002
IIIC. Olsen Farms sp. z o.o. / Rydzówka, pow. elbląski41411 398
Kategoria VI: 500,1 i więcej sztuk krów
IKR Szestno sp. z o.o. / Lembruk, pow. mrągowski113513 309
II Agro-Skandawa sp. z o.o. / Błędowo, pow. kętrzyński82410 909
IIIBogdan Serowik / Kocioł, pow. piski6028945
Kategoria VII: Najlepsza krowa/td>Właściciel/miejscowośćkrowaWydajność w 2020 r.
IKrzysztof Kaźmieruk / Szwaruny, pow. bartoszyckiZnajda 919 071
II KR Szestno sp. z o.o. / Lembruk, pow. mrągowskiJona18 949
IIIKR Szestno sp. z o.o. / Lembruk, pow. mrągowskiDoba 218 880

Nadchodzące wydarzenia