Certyfikat jakości ICAR dla PFHBiPM przedłużony na kolejne 5 lat!

Od 2007 roku PFHBiPM jest członkiem Międzynarodowego Komitetu ds. Oceny Użytkowości Zwierząt ICAR, a od 2010 roku posiadaczem Certyfikatu Jakości ICAR, który stanowi uwierzytelnienie wiarygodności usług, prowadzonych przez nas na podstawie norm oraz zgodnie z międzynarodowymi standardami. Zgodnie z aktualnymi procedurami prawo posługiwania się wspomnianym certyfikatem, przyznawane jest organizacjom członkowskim ICAR na okres 5 lat z obowiązkową procedurą weryfikacyjną po 2,5 roku.

Mamy przyjemność poinformować, że sekretariat Międzynarodowego Komitetu ds. Oceny Wartości Użytkowej Zwierząt (ICAR) podpisał raport przygotowany przez audytora, w sprawie odnowienia certyfikatu jakości dla naszej firmy.

 W rezultacie, certyfikat dla Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka został wydany dla następujących obszarów działalności:

  • Identyfikacja zwierząt
  • Ocena użytkowości mlecznej
  • Prowadzenie ksiąg hodowlanych
  • Ocena typu i budowy
  • Przetwarzanie danych
  • Analiza laboratoryjna mleka

Aktualny certyfikat jest ważny do 14 czerwca 2026 i do tego czasu zostanie przeprowadzony kolejny audyt.

W wyniku przeprowadzonego audytu potwierdzono, że PFHBiPM prowadzi efektywny system oceny użytkowości mlecznej. Oceniono, że zasady działania systemu oceny w Polsce są dobrze utrzymane i są zgodne z właściwymi wytycznymi ICAR.

Poniżej oryginalny dokument potwierdzający przedłużenie Certyfikatu ICAR.

Nadchodzące wydarzenia