Podpisano polsko – ukraińskie Memorandum

17 czerwca 2024 r. w Białymstoku, z inicjatywy Agnieszki Maliszewskiej – Dyrektor biura Polskiej Izby Mleka oraz Aresena Didura – Dyrektora wykonawczego Związku Przetwórców Mleka Ukrainy, odbyło się spotkanie przedstawicieli sektora mleczarskiego Polski i Ukrainy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządów obu krajów: Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polski – Stefan Krajewski oraz Sekretarz stanu w Ministerstwie Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy – Victor Kantsurak, a także przedstawiciele branży mleczarskiej: ww. inicjatorzy spotkania, Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka – Leszek Hądzlik, Prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka – Marcin Hydzik, przedstawiciel Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich – Wiesław Żebrowski, przedstawiciel Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy – Jarosław Kowalik, Koordynator Komitetu Integracji Europejskiej SMPU – Elisabeth Svyatkivska oraz Dyrektor generalny Stowarzyszenia Producentów Mleka – Hanna Ławreniuk.
Podczas spotkania podpisano Memorandum of Understanding (MoU).

Dokument ten określa współpracę polsko – ukraińską w kwestiach:

  • Promowania i wspierania zamierzeń sektora mleczarskiego Ukrainy w zakresie harmonizacji działalności zgodnie z wymogami UE poprzez współpracę w ramach Komitetu Integracji Europejskiej SMPU;
  • Tworzenia i przekazywania do administracji i opinii publicznej wspólnych stanowisk, opinii i informacji na temat wymiany handlowej artykułami mleczarskimi, także w kontekście przyszłej integracji Ukrainy z Unią Europejską;
  • Utrzymywania stałego dialogu między przedstawicielami sektora mleczarskiego w Ukrainie i w Polsce;
  • Udziału ekspertów w opracowaniu wspólnej mapy drogowej dla europejskiej integracji ukraińskiego sektora mleczarskiego. Ta mapa drogowa będzie zawierać konkretne kroki, harmonogramy i odpowiedzialność za ich wdrożenie, a także mechanizmy monitorowania i oceny postępów.

Współpraca między Stronami w ramach niniejszego Memorandum będzie prowadzona w obszarach:

  • wymiany doświadczeń w zakresie integracji europejskiej polskiego przemysłu mleczarskiego z ukraińskim,
  • udzielania konsultacji i rekomendacji w zakresie harmonizacji ustawodawstwa ukraińskiego z ustawodawstwem UE w dziedzinie przemysłu mleczarskiego,
  • wspólnego wspierania idei sektorowego podejścia do kontynuacji handlu parytetowego na poziomie krajowym i europejskim,
  • wzajemnego informowania się o aktualnych trendach i zmianach w ustawodawstwie Stron związanych z przemysłem mleczarskim, oraz
  • nawiązywania kontaktów i organizowania wspólnych wydarzeń w formacie Ukraina-Polska-UE.

– Podpisane dzisiaj Memorandum jest wyraźnym sygnałem dla administracji polskiej i ukraińskiej. Jest też wyraźnym sygnałem dla naszych kolegów z innych krajów UE, że polski sektor mleczarski chce pełnić rolę lidera w zakresie wymiany wiedzy i informacji odnośnie dzielenia się naszym doświadczeniem w wejściu Ukrainy do UE. Wiemy, że jest to proces długi, że przed Ukrainą wiele lat jeszcze zanim nastąpi integracja, ale chcemy też mówić o tym, że jeżeli mamy ze sobą konkurować, to na zasadach równych. Nasze warunki produkcji i przetwórstwa muszą być jednolite. Chcemy współpracować, chcemy ze sobą dzielić informacje, chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem, chcemy wspólnie budować nasze pozycje na rynkach krajów trzecich. Między innymi o tym jest Memorandum. – przekazała Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka.

Tego typu inicjatywy są niezwykle cenne dla obu krajów. Polska i Ukraina są ważnymi producentami mleka w Europie. Współpraca obu stron może pomóc w zwiększeniu handlu i inwestycji, a także w wymianie wiedzy i technologii. Wspólne działania mogą także wzmocnić konkurencyjność branży mleczarskiej obu krajów na rynku międzynarodowym.

– Współpraca tego typu jest nam potrzebna, a także powinno nam zależeć aby produkty zarówno z Ukrainy jak i z Polski trafiały na rynki trzecie oraz na tym, żeby wspólnie budować ten potencjał. Mamy swoje doświadczenia, 20 lat temu kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej też konfrontowaliśmy się z krajami, które już tam funkcjonowały. Skorzystaliśmy z tego, wykorzystaliśmy potencjał i wtedy również istniała obawa krajów UE czy jeśli Polska wejdzie do Unii, to zagrozi tym rynkom. Tak się nie stało i to również jest szansą na współpracę. Wspieramy Ukrainę od początku wojny, współpracujemy w wielu obszarach. W kwestii rynku mleka – dzisiaj 6-krotnie więcej eksportujemy do Ukrainy, niż z niej importujemy, przez co ten rynek w żaden sposób nam dzisiaj nie zagraża. Ważne jest aby przekazywane informacje były rzetelne, żeby nie było fakeowych informacji i dezinformacji. Musimy budować wspólne relacje myśląc o przyszłości. – podsumował spotkanie Stefan Krajewski, Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polski.

Należy podkreślić, że spotkanie jest kolejnym krokiem we współpracy między polską, a ukraińską branżą mleczarską. Stroną inicjującą ponownie była Polska Izba Mleka.

Nadchodzące wydarzenia