Jubileuszowy zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego za nami

W dniach 20–23 września 2022 roku, po dwuletniej przerwie, w Krakowie odbył się LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pod nazwą „Hodowla i chów zwierząt w Polsce – od tradycji do nowoczesności – 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego”. Wydarzenie zostało objęte patronatem narodowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości. Organizatorami zjazdu były: Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

tekst: Marta Gozdek

Jednym z głównych sponsorów była Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Zjazd PTZ zaszczycili swoją obecnością m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Antoni Kołakowski oraz senator RP Ryszard Bober, który odczytał list gratulacyjny od marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego skierowany do Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Podczas uroczystości prof. dr hab. Tomasz Strabel został odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka już po raz czwarty ufundowała nagrody finansowe za najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematyka była związana z chowem i hodowlą bydła.

W pierwszym dniu zjazdu podczas sesji plenarnej swoje prelekcje wygłosili: prof. dr hab. Jędrzej Krupiński (IZ PIB w Krakowie) – przedstawił zmiany w hodowli zwierząt gospodarskich w latach 1922–2022, prof. dr hab. Józef Bieniek (UR w Krakowie) – podjął temat kształcenia akademickiego w zakresie nauk zootechnicznych w świetle aktualnych wyzwań społecznych i środowiskowych, oraz prezydent EAAP, dr Isabel Casasús, która przedstawiła aktualne wyzwania i perspektywy dla europejskiej produkcji zwierzęcej.

Niezwykle ciekawa okazała się debata, której tematem była „Przyszłość zootechniki z perspektywy młodych naukowców i praktyków”. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele PFHBiPM: dyrektor ds. hodowli Agnieszka Nowosielska oraz dyrektor CGen Sebastian Mucha. Goście podjęli próbę określenia cech zootechnika jako idealnego kandydata do pracy, tak aby sprostał wymaganiom obecnego rynku. Uczestnicy panelu dyskusyjnego zgodnie stwierdzili, że najważniejsza u młodych ludzi jest pasja, a warunkiem koniecznym w pracy zootechnika – miłość do zwierząt. Podkreślono również potrzebę zwiększenia ilości praktyk studenckich, przedmiotów analitycznych, statystycznych oraz biegłą znajomość języka angielskiego. Goście określili zawód zootechnika jako technologa twórcę. W trakcie dyskusji poruszono również temat wizerunku tego zawodu w mediach w kontekście najnowszych trendów żywieniowych.

Podczas uroczystej kolacji, zwieńczającej pierwszy dzień obrad, dyrektor Agnieszka Nowosielska odczytała list gratulacyjny od prezydenta PFHBiPM Leszka Hądzlika skierowany do członków PTZ z okazji jubileuszu. Wręczyła również na ręce prezes PTZ Anny Wójcik prezent w postaci pamiątkowego obrazu.

Drugi dzień zjazdu otworzyła sesja Młodych Naukowców, a po niej nastąpiła sesja referatowa w sekcji Chowu i Hodowli Bydła pod przewodnictwem prof. dr. hab. Wojciecha Jagusiaka oraz dr. hab. Witolda Chabuza. Prezentację wygłosili m.in. prof. dr hab. Stanisław Kamiński, który przedstawił początki oraz rozwój oceny genomowej bydła mlecznego w Polsce. Następnie dyrektor CGen dr hab. Sebastian Mucha wytłumaczył, na czym polega i jakie korzyści może przynieść planowana w Polsce na kwiecień 2024 roku jednostopniowa ocena genomowa bydła mlecznego. Dr hab. Marcin Pszczoła przedstawił natomiast temat nowych cech w selekcji genomowej bydła, m.in. emisję metanu czy efektywność wykorzystania paszy.

Ostatnim punktem zjazdu PTZ był wyjazd specjalistyczny do Stadniny Koni „Michałów” – największej w Polsce, jednej z większych w Europie, a może i na świecie stadniny hodującej konie czystej krwi arabskiej, a także bydło mleczne. 

Nadchodzące wydarzenia