Organizacyjnie i szkoleniowo

8 marca w Starorypinie Rządowym odbyło się posiedzenie zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła, podczas którego omówiono wszystkie bieżące sprawy i zaplanowano kolejne działania na najbliższe miesiące. Dodatkowo, po zakończeniu spotkania, na hodowców czekały interesujące wykłady.

> Mateusz Uciński

Posiedzenie zgromadziło 22 członków zarządu KPZHB. Poprowadził je prezydent związku Piotr Doligalski, wspierany przez Janusza Nalewalskiego, dyrektora Regionu Oceny Północ. Spotkanie rozpoczęło się od odczytania sprawozdania finansowego za 2023 rok przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KPZHB, pana Bogumiła Wiśniewskiego. Po nim prezydent Piotr Doligalski zaprezentował sprawozdanie z działalności KPZHB na przełomie lat 2023 i 2024. Obydwa sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniach jawnych.

W dalszej części posiedzenia z inicjatywy prezydenta Doligalskiego dokonano wyboru pięcioosobowej Komisji Statutowej, która we współpracy z członkami zarządu zajmie się dopracowaniem szczegółowych zmian w statucie KPZHB. Podczas spotkania zgłoszono hodowców do uhonorowania Złotą Honorową Odznaką PFHBiPM. Prezes Stadniny Koni w Dobrzyniewie Felicjan Pikulik zrelacjonował szczegółowo posiedzenie Rady Hodowlanej PFHBiPM, kładąc szczególny nacisk na kwestie dotyczące usprawnienia procedury i rozwój genotypowania zwierząt, działania doradztwa hodowlanego, wdrożenie jednostopniowej oceny wartości hodowlanej, przygotowanie do zmiany indeksów selekcyjnych dla rasy PHF, a także na decyzje podjęte w związku z organizacją XII Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, mającej odbyć się w dniach 22–23 czerwca 2024 roku w łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Monika Dulny, dyrektor finansowa PFHBiPM, zapoznała zgromadzonych z zasadami gospodarki finansowej PFHBiPM

Po zakończeniu obrad członkowie zarządu mieli okazję wysłuchać wykładu prof. dr. hab. Romana Łyszczarza, który w swoim wystąpieniu skupił się na bieżących aspektach produkcji pasz na siedliskowo zróżnicowanych łąkach trwałych i polowych użytkach zielonych.

Ostatnim punktem spotkania w Starorypinie była prelekcja pani Moniki Dulny, dyrektor finansowej PFHBiPM, która przedstawiła zgromadzonym komplet informacji dotyczących źródeł finansowania działań Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, a także mechanizmów dotyczących obrotem środków, którymi Federacja dysponuje. Prezentacja niewątpliwie rozwiała wiele mitów oraz niedomówień, które narosły wokół działalności finansowej PFHBiPM.

Należy jeszcze wspomnieć, że podczas piątkowego posiedzenia nie zapomniano o paniach i ich święcie, a każda przedstawicielka płci pięknej otrzymała bukiet kwiatów.  

Nadchodzące wydarzenia