PIERWSZE POSIEDZENIE RADY PROGRAMOWEJ PRZY PFHBiPM KADENCJI 2023–2027

Siedziba Federacji w podwarszawskim Parzniewie gościła inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej przy Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka nowej kadencji. Zebranych powitał przewodniczący dr Dariusz Piątek. Wyraził zadowolenie, że rada gromadzi w celach opiniotwórczych przedstawicieli Polskiej Federacji, świata nauki, reprezentantów spółek inseminacyjnych oraz przede wszystkim hodowców praktyków. Po krótkiej części zapoznawczej dyrektor ds. hodowli w PFHBiPM Agnieszka Nowosielska podsumowała rok 2023 w hodowli i ocenie wartości użytkowej bydła mlecznego. O nowej cesze zdrowotności racic (dermatitis digitalis – DD), metodzie jednostopniowej w ocenie wartości hodowlanej oraz harmonogramie prac nad zmianami w indeksach selekcyjnych dla rasy PHF opowiedzieli przedstawiciele Centrum Genetycznego, kolejno: dr inż. Magdalena Graczyk-Bogdanowicz i dr hab. Sebastian Mucha. Inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej zwieńczyła dyskusja dotycząca stanu hodowli. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowała dr Ela Sawicka z Wydziału Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii.

Skład Rady Programowej
przy PFHBiPM
kadencji 2023–2027

 1. dr Dariusz Piątek – przewodniczący RP, członek Prezydium Zarządu PFHBiPM
 2. prof. dr hab. Wojciech Jagusiak – wiceprzewodniczący RP UR w Krakowie
 3. Wiesław Kulesza – hodowca, członek Zarządu PFHBiPM
 4. dr Mariusz Meller – hodowca
 5. Maciej Pohl – hodowca
 6. Edgar Beneš – prezes PZHBS
 7. dr hab. Witold Chabuz – prezes PZHBB
 8. Piotr Smaga – prezes KZHCBP
 9. prof. dr hab. inż. Stanisław Kamiński – UWM w Olsztynie
 10. Agnieszka Pawlak – prezes MCHiRZ sp. z o.o. w Łowiczu
 11. Andrzej Baehr – prezes WCHiRZ w Poznaniu
 12. dr Jarosław Jędraszczyk – wiceprezes MCB w Krasnem
 13. dr Monika Skarwecka – IZ PIB

Nadchodzące wydarzenia