Doskonały przykład współpracy nauki z praktyką

Powołano Radę Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W jej składzie jest Leszek Hądzlik – Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Tekst: Agnieszka Nowosielska

Współpraca uczelni wyższych z pracodawcami, wpływa na dobre przygotowanie absolwentów do zaistnienia na rynku pracy i bycie pełnowartościowym pracownikiem. Doskonale rozumie tę zależność Pani Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska, która powołała Radę Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Rada jest ciałem społecznym o charakterze doradczo-opiniującym. Celem współpracy z członkami Rady jest stałe podwyższanie jakości kształcenia studentów Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt i zapewnienie im lepszej pozycji na rynku pracy po ukończeniu studiów. Dzieje się to poprzez wyrażanie opinii dotyczących programów kształcenia i zgłaszanie projektów modyfikacji oferty dydaktycznej, uczestniczenie w przepływie informacji między środowiskiem pracodawców a władzami Wydziału i Uczelni, budowanie więzi z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Pozyskane informacje i propozycje umożliwiają dopasowanie planów kształcenia, kierunków studiów i treści przedmiotów do aktualnych potrzeb rynku pracy.

W dniu 15 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Interesariuszy Zewnętrznych, podczas którego na Przewodniczącego tej Rady został wybrany Pan Leszek Hądzlik Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Jest to ogromne wyróżnienie dla naszej organizacji.

Skład Rady Interesariuszy Zewnętrznych:

 • Leszek Hądzlik – Przewodniczący RADY
  Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 • Maria Barszcz
  Kierownik Laboratorium Embriologicznego; Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej, Małopolski Instytut Diagnostyki i Leczenia Niepłodności KrakOvi w Krakowie
 • Władysław Brejta
  Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni, Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego Odrzechowa
 • Emmy Chrapla
  członek Związku Kynologicznego w Polsce Oddział Nowy Targ, Hodowla z Leśnej Mgły
 • Teresa Grega
  Dyrektor Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie, Dyrektor krakowskiego Ogrodu Zoologicznego
 • Tomasz Kupiec
  Kierownik Pracowni Genetyki Sądowej, Instytut Ekspertyz Sądowych im w Krakowie
 • Marek Pająk
  Firma Hip 2 Odchów I Hodowla Drobiu Marek Pająk Spółka Komandytowa 
  Współwłaściciel H&P2 s.c. Odchów i Hodowla Drobiu Roman Hasiński, Piotr Paszkowski, Marek Pająk
 • Zbigniew Pustuła
  Prezes firmy Blattin Polska Sp. z o.o.
 • Igor Przegrałek
  VetLab sp. zo.o., Polskie Laboratoria Weterynaryjne, Wrocław
 • Karol Sepielak
  Z-ca Dyrektora – Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
 • Janusz Szot
  Przedsiębiorca, hodowca koni huculskiej, twórca  Bacówki Biały Jeleń w Iwkowej
 • Piotr Śliwa
  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie
 • Sylwester Świątkiewicz
  Z-ca dyrektora Instytutu Zootechniki ds. Nauki – PIB w Balicach
 • Marta Zając-Ossowska
  Dyrektor Wydziału Edukacji – ZOO Wrocław Sp. z o.o.

Nadchodzące wydarzenia