Choroby racic – walka na wielu frontach

W lipcu odbył się cykl warsztatów „Choroby racic – walka na wielu frontach”, których celem było promowanie dbałości o zdrowie racic. Pomysłodawcą zorganizowania szkolenia obejmującego pokaz korekcji był hodowca z województwa podlaskiego Leszek Gosk. To on zmobilizował nas, by nawiązać współpracę z szeregiem specjalistów i zapewnić hodowcom dostęp do aktualnej wiedzy z tego zakresu.
Na wstępie zapytano uczestników o kluczowe problemy ograniczające efektywność produkcji mleka. Po podsumowaniu ankiety okazało się, że „racice” pojawiały się na szczycie listy. Z jednej strony to pokazuje, jak dużym wyzwaniem dla producentów mleka jest ograniczenie występowania kulawizn, z drugiej utwierdza nas w celowości organizowania spotkań poświęconych tej tematyce, tak by zainteresowani nią hodowcy mogli poszerzać swoją wiedzę.

tekst i zdjęcia: dr Katarzyna Rzewuska

Spotkania rozpoczynał wykład dotyczący żywieniowych uwarunkowań zdrowia racic, w którym doradcy żywieniowi PFHBiPM szeroko omawiali kwestie zaburzeń metabolicznych. Z kolei podczas części praktycznej prezentowali metody diagnostyczne, dzięki czemu hodowcy mogli się zapoznać ze sposobem ich przeprowadzania w stadzie. W pokazy zaangażowała się duża grupa specjalistów (Zbigniew Wróblewski, Grzegorz Siłuch, Elżbieta Kordalska-Cichocka, Łukasz Zamojdzin, Kinga Gidaszewska, Arkadiusz Kaźmierczak), na każdym spotkaniu hodowcy mieli możliwość zadawania pytań profesjonalistom zajmującym się na co dzień rozwiązywaniem problemów żywieniowych.
Następnie o ocenie chodu oraz chorobach racic opowiedzieli lekarze weterynarii reprezentujący stowarzyszenie E-krowa: Sławomir Koźmiński i Michał Hądzlik. Zaprezentowane zostały najczęściej diagnozowane schorzenia, takie jak dermatitis digitalis (DD), choroba linii białej (WL) oraz wrzód podeszwy (SU). Uczestnicy mogli im się przyjrzeć także w otrzymanych atlasach ICAR. Obaj lekarze podkreślali wagę rozpoznawania kulawizny na wczesnym etapie oraz regularnego przeprowadzania zabiegów profilaktycznych, takich jak korekcja racic i kąpiele.

Omawianie metod nacinania posadzek przez TrimAgro


W ramach części warsztatowej odbył się pokaz korekcji racic. Wykonywali ją korektorzy aktywnie uczestniczący w projekcie „CGen korekcja”: Piotr Jaźwiński, Tomasz Mielcarek, Karol Jaroch oraz Michał Ćmikiewicz. Opowiedzieli uczestnikom o aspektach, na które należy zwracać szczególną uwagę podczas współpracy z korektorem. Omówili wykorzystywany sprzęt i podstawowe elementy samego zabiegu. Hodowcy pracę korektora obserwowali na monitorze, gdyż prowadzony był bezpośredni przekaz z kamery skierowanej na racicę. Dzięki rozwiązaniu zaczerpniętemu ze szkoleń prowadzonych za granicą każdy uczestnik mógł dokładnie przyjrzeć się wykonywanym cięciom oraz zabiegom. Po wykonaniu korekcji prowadzona była rejestracja informacji w aplikacji „CGen korekcja”. Na zakończenie tej części omówiono zestawienie pokorekcyjne, które jest generowane automatycznie po wizycie korektora. Wszystkich hodowców zaproszono, by przyłączyli się do projektu prowadzonego przez zespół Centrum Genetycznego PFHBiPM i korzystali z udogodnień wynikających z dostępu do danych zapisywanych w wersji elektronicznej.

Prezentacja aplikacji „CGen korekcja”

Ze względu na to, że tematem warsztatów była profilaktyka mająca na celu ograniczenie występowania schorzeń racic, podczas każdego ze spotkań prezentowano sposoby nacinania posadzek ograniczające ryzyko ślizgania się krów. Zasady dbania o odpowiednią przyczepność podłóg przedstawiła firma TrimAgro, która była także fundatorem głównej nagrody w losowaniu dla uczestników warsztatów. Było nią nacięcie fragmentu posadzki w oborze zwycięzcy, co zwiększy bezpieczeństwo zwierząt w stadzie na kilka kolejnych lat.

Transmisja korekcji racic prowadzonej przez Piotra Jaźwińskiego

Organizacja warsztatów była efektem współpracy pomiędzy PFHBiPM, korektorami racic z projektu „CGen korekcja” i stowarzyszeniem E-krowa, ale przede wszystkim z hodowcami, którzy zaprosili nas do swoich gospodarstw. W tym miejscu dziękujemy Tadeuszowi Stelęgowskiemu, Leszkowi Goskowi, Janowi Hendriksowi oraz Danucie Hądzlik za umożliwienie przeprowadzenia pokazów korekcji racic. Wierzymy, że to dopiero początek naszej działalności w tym zakresie i że wrócimy jeszcze do tematyki zdrowia racic na kolejnych spotkaniach. 

Możliwość obserwowania korekcji racic w powiększeniu

Nadchodzące wydarzenia