Sitno po raz trzydziesty czwarty

Po dwuletniej przerwie, w dniach 1–3 lipca br., odbyła się już trzydziesta czwarta edycja Wystawy Zwierząt Hodowlanych Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie. Jest to jedno z największych wydarzeń rolniczych w Polsce, bo odwiedza je około 50 tys. osób.

tekst: Adam Kłopotek, zdjęcie Bogdan Czepiel

Wśród wystawców byli producenci maszyn i urządzeń rolniczych, dystrybutorzy nawozów, pasz, środków ochrony roślin, spółdzielnie i zakłady mleczarskie, ogrodnicy, instytucje związane z rolnictwem oraz firmy handlowe.

Organizatorem wystawy bydła mlecznego tradycyjnie była Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka – Przedstawicielstwo w Lublinie. Ekspozycja, jak każdego roku, została dofinansowana z Funduszu Promocji Mleka. Dwudziestu ośmiu hodowców z całego województwa zaprezentowało 61 szt. zwierząt dorosłych: 27 krów w pięciu kategoriach oraz 34 jałówki w czterech kategoriach wiekowych i 12 cieliczek w konkursie oprowadzania.

Były to zwierzęta ras: polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej obu odmian barwnych, simentalskiej i białogrzbietej. Sędzią głównym był Janusz Tercjak, a jego asystentem – Mateusz Zbiciak, pracownicy działu hodowli PFHBiPM. Ocena przebiegała sprawnie, sędzia szczegółowo omawiał swoje decyzje dotyczące uszeregowania zwierząt w każdej grupie. W trakcie oceny na ringu wybrano i udekorowano osiem czempionów i dziesięć wiceczempionów. Superczempionem wśród krów została sztuka rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej z grupy zwierząt w laktacjach trzeciej i dalszych, z hodowli Daniela Kościuka z miejscowości Śniatycze w gminie Komarów-Osada w powiecie zamojskim, który z sukcesami kontynuuje pracę hodowlaną ojca Ryszarda, wielokrotnego uczestnika wystawy w Sitnie od początku jej istnienia. Wśród jałowic najlepsza była sztuka tej samej rasy ze znanej hodowli Katarzyny Głodek z miejscowości Kurzelaty w gminie Kłoczew w powiecie ryckim. Tata pani Katarzyny, śp. Wiesław Kieliszek, był wielokrotnym zdobywcą tytułów czempiona, wiceczempiona i superczempiona na tej wystawie.

W grupie krów duży sukces osiągnęły zwierzęta z hodowli Tadeusza Suchara i jego syna Tomasza z Chomęcisk Dużych w powiecie zamojskim. Czempionem w grupie krów w drugiej laktacji została sztuka z nr. katalogowym 55, a tytuł wiceczempiona w grupie krów w pierwszej laktacji przyznano sztuce z nr. 53 (obie w rasie PHF). Wszyscy hodowcy wystawiający swoje zwierzęta na tegorocznej wystawie zostali uroczyście nagrodzeni imiennymi grawertonami, dyplomami i efektownymi tablicami oborowymi.

Drugiego dnia wystawy, po uroczystej prezentacji nagrodzonych zwierząt i nagrodzeniu hodowców pucharami i dyplomami za uzyskane przez ich zwierzęta zaszczytne tytuły czempiona, wiceczempiona i superczempiona, był czas dla sponsorów. Nagrody pieniężne na wniosek Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka ufundowały i wręczyły swoim dostawcom wystawiającym zwierzęta na wystawie spółdzielnie mleczarskie: SM Spomlek w Radzyniu Podlaskim, Michowianka w Michowie, Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem, Zakłady w Tomaszowie Lubelskim i Łaszczowie, SM w Rykach oraz OSM w Krasnymstawie.

Na koniec odbył się najbardziej widowiskowy i cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem widowni konkurs oprowadzania cieliczek przez dzieci hodowców. Dzieciaczki w wieku 5–12 lat były bardzo przejęte rolą, ciekawie odpowiadały na pytania prowadzącego pokaz, dyr. Adama Budzyńskiego ze SHiUZ Bydgoszcz, z Oddziału w Zamościu. Gorąco zostały przyjęte przez publiczność, nagrodzone wieloma brawami i obsypane nagrodami od organizatorów i sponsorów. 

Nadchodzące wydarzenia