Magiczna granica 50 EUR/100 kg przekroczona

Od ponad półtora roku unijna cena mleka utrzymuje trend wzrostowy, jednak pierwszy raz od 2003 r. przekroczyła poziom 50 EUR. Z najnowszych danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 7 września 2022 r., wynika, że średnia cena mleka w lipcu 2022 r. wynosiła 51,03 EUR/100 kg i była o 3,3% wyższa od ceny w czerwcu oraz o 41,79% wyższa niż w lipcu 2021 r. Dotychczas jako cenę rekordową podawano dane z grudnia 2013 r. (40,27 EUR), cena z lipca jest od rekordu wyższa o 26,78%. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w sierpniu bieżącego roku cena zbliży się do 52 EUR/100 kg.

tekst: Dorota Śmigielska

W lipcu 2022 r., w relacji miesięcznej, cena mleka wzrosła w dwudziestu dwóch państwach członkowskich, z czego największe wzrosty odnotowano w: Holandii – o 6,2%, do 60,00 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost wyniósł 60,0%); Austrii – o 6,5%, do 51,11 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost o 31,65%); Hiszpanii – o 5,71%, do 44,95 EUR/100 kg (wzrost o 38,6% w porównaniu z czerwcem 2021 r.); Niemczech – o 5,16%, do 54,40 EUR/100 kg (co oznacza wzrost o 48,84% w relacji rocznej); Portugalii – o 5,1%, do 40,14 EUR (w relacji rocznej wzrost o 34,88%). We Włoszech i na Cyprze ceny utrzymały się na takim samym poziomie jak w czerwcu, tj. odpowiednio 48,19 EUR oraz 57,04 EUR. W dwóch krajach członkowskich odnotowano spadki cen: na Malcie o 0,36%, do 61,68 EUR/100 kg, na Litwie o 1,23%, do 51,24 EUR. Od początku roku nie są publikowane dane dotyczące cen w Luksemburgu.
W Polsce średnia cena w lipcu 2022 r. wynosiła 49,50 EUR/100 kg i była o 0,53% wyższa niż w czerwcu oraz o 51,47% wyższa niż w lipcu 2021 r. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w sierpniu bieżącego roku wzrośnie i przekroczy 50,8 EUR. W analizowanym miesiącu cena mleka w Polsce oddaliła się od średniej unijnej – różnica wyniosła 3%. W lipcu Polska znalazła się na dwunastym miejscu pod względem ceny. Wyższe ceny otrzymywali producenci w: Belgii (55,50 EUR), Danii (57,78 EUR), Niemczech (54,40 EUR), Irlandii (57,78 EUR), Grecji (54,43 EUR), na Cyprze (57,04 EUR), Litwie (51,24 EUR), Malcie (61,68 EUR), w Holandii (60,00 EUR), Austrii (51,11 EUR), Szwecji (50,73 EUR).

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (16 sierpnia i 6 września). Pierwsza zakończyła się spadkiem o 2,9%, przy średniej cenie 3768 USD, druga od dłuższego czasu zanotowała wzrost o 4,9%, przy średniej cenie 4007 USD.

Podczas ostatniej aukcji (6 września) odnotowano wzrosty cen pięciu kategorii produktów mleczarskich. Największe miały miejsce w przypadku bezwodnego tłuszczu mlecznego – o 13,9%, do 5677 USD/t; pełnego mleka w proszku – o 5,1%, do 3610 USD/t; masła – o 3,3%, do 5369 USD/t. Jedynie ceny maślanki w proszku spadły o 5,1%, do 3537 USD. 

Nadchodzące wydarzenia