Kongres Światowej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego i Fleckvieh

W dniach 30.08–04.09 w Wiedniu i Freistadt w Austrii odbył się kolejny już, XXIV kongres światowej federacji zrzeszającej hodowców i sympatyków hodowli bydła simentalskiego w użytkowaniu mięsno-mlecznym i mięsnym z całego świata. W tym międzynarodowym spotkaniu uczestniczyło przeszło 240 osób z 31 krajów z Europy, obydwu Ameryk, Azji, Australii. Zarówno kongres, jak i walne zgromadzenie członków były odwoływane przez dwa lata z powodu epidemii covid. Z tego samego powodu walne zgromadzenie Europejskiej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego odbyło się w tym samym czasie i miejscu. Trzeba pogratulować organizatorom – zespołowi Fleckvieh-Austria – wytrwałości zarówno w podtrzymywaniu gotowości do organizacji kongresu, jak i w sprawnym przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia. Wydarzenie można podzielić na cztery odrębne bloki tematyczne:

  1. Obrady Walnego Zgromadzenia Światowej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego i Fleckvieh (WSFF) i Europejskiej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego i Fleckvieh (ESF) wraz z wyborem nowych władz obydwu Federacji.
  2. Dwudniowy panel wykładowy składający się z dziewięciu wystąpień dotyczących hodowli bydła simentalskiego w użytkowaniu mięsno-mlecznym i mięsnym, podparty prezentacją rolnictwa austriackiego.
  3. Prezentacja stad bydła simentalskiego w obydwu użytkowościach oraz prezentacja buhajów w siedzibach dwóch organizacji inseminacyjnych.
  4. Krajowa wystawa bydła simentalskiego w Freistadt.

Funkcję prezydenta WSFF objął Sebastian Auernig z Austrii, wiceprezydentami zostali Peter Wenn z Australii i Daniel Espinoza z Kolumbii. Sebastian Auernig będzie pełnił podwójną funkcję, gdyż dzień wcześniej został wybrany na prezydenta ESF. Za współpracowników będzie miał wiceprezydentów Daniele Vicario z Włoch oraz Georga Hollfeldera z Niemiec. Sekretarzem organizacji – co w praktyce wiąże się raczej z funkcją dyrektora wykonawczego – będzie Johan Ertl z Niemiec, następca i współpracownik Georga Rohrmosera, ustępującego sekretarza. Współpracować w sekretariacie ESF będzie także Joze Smolinger ze Słowenii, nasz znajomy i gospodarz ostatniego spotkania klasyfikatorów pokroju, w którym uczestniczyli nasi pokrojowcy.
Prezydent ESF Jozef Kucera, ustępujący po kilkunastoletnim przewodzeniu, w swoim pożegnalnym wystąpieniu złożył odrębne podziękowania za współpracę Edgarowi Benešowi i Władysławowi Brejcie z Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego.
Sesje wykładowe poświęcone były dostosowaniu bydła rasy simentalskiej do wymogów współczesnego rynku z wszystkimi jego uwarunkowaniami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, jakości produktów pochodzenia zwierzęcego i oczekiwaniami konsumentów w tej materii, a także uwarunkowaniami środowiskowymi i ochrony klimatu.

Podczas pobytu w Austrii uczestnicy kongresu mogli poznać wiodące gospodarstwa rolne zajmujące się hodowlą bydła simentalskiego. Omówienie spostrzeżeń i wniosków wynikających z podejmowania współczesnych wyzwań przez austriackich hodowców wymaga odrębnego doniesienia. Ciekawym doświadczeniem były wizyty w dwóch wiodących organizacjach zajmujących się produkcją i dystrybucją nasienia buhajów rasy fleckvieh. Widzieliśmy prezentowaną na ringu czołówkę buhajów z genomową wartością hodowlaną znaną z katalogów buhajów. Poruszenie i entuzjazm widzów wzbudzały niezmiennie rozpłodniki starsze, posiadające konwencjonalną wartość hodowlaną bazującą na ocenie potomstwa, a także prezentowane linie buhajów, wówczas na ringu występowali wspólnie: ojciec, syn i wnukowie. Taka sytuacja jest możliwa, odkąd w większości krajów posługujemy się szacowaną wartością hodowlaną na podstawie genomu. Zwieńczeniem kilkudniowego pobytu w Austrii była dwudniowa krajowa wystawa bydła rasy fleckvieh w Freistadt niedaleko miejscowości Linz. W pierwszym dniu odbyła się powtórna prezentacja delegacji zagranicznych uczestniczących w minionym kongresie oraz aukcja jałowic hodowlanych. Jałówki, w zależności od oszacowanej wartości hodowlanej oraz rodowodu i renomy hodowcy, osiągały ceny od kilku do dwudziestu kilku tysięcy euro.

W kolejnym dniu odbył się czempionat Austrii w grupach wiekowych jałowic i krów. Wystawę zwiedzała także grupa hodowców zrzeszonych w mazowieckim ZHBiPM. Z naszego kraju w kongresie uczestniczyła dziesięcioosobowa delegacja hodowców, przedstawicieli władz PFHBiPM, z prezydentem Leszkiem Hądzlikiem i dyrektorem Stanisławem Kautzem, oraz pracowników odpowiedzialnych za realizację programu hodowlanego dla rasy simentalskiej w Polsce. 

tekst i zdjęcie: Piotr Kowol

Nadchodzące wydarzenia