„CGen korekcja” cenna inicjatywa

O projekcie „CGen korekcja” rozmawiamy z lekarzem weterynarii Michałem Ćmikiewiczem, reprezentującym firmę Zdrowe Racice sp. z o.o. we Wrocławiu, która obsługuje fermy na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, w Łódzkiem i Opolskiem.

tekst i zdjęcia: RYSZARD LESIAKOWSKI

Jakie znaczenie ma umiejętność diagnozowania chorób racic?

Poprawna diagnoza schorzeń racic umożliwia podjęcie właściwej terapii konkretnego przypadku choroby. Prawidłowo rozpoznane schorzenie stanowi połowę sukcesu w jego leczeniu. Występowaniu poszczególnych chorób sprzyjają pewne okoliczności i trzeba je rozpoznać oraz w możliwie jak najszerszym zakresie wyeliminować. Poprawne zakwalifikowanie schorzenia do chorób grupy infekcyjnych lub nieinfekcyjnych wyznacza tok dalszego postępowania. Ważne jest również to, aby korektorzy uczestniczący w projekcie „CGen korekcja” poprawnie rozpoznawali schorzenia racic, ponieważ tylko wtedy otrzymujemy wiarygodny obraz zdrowotności racic bydła mlecznego w poszczególnych stadach i w całym kraju. Dlatego zorganizowanie w maju br. w ramach projektu „CGen korekcja” szkolenia z zakresu rozpoznania chorób racic było bardzo dobrą inicjatywą, tym bardziej że teoretyczne i praktyczne zajęcia prowadziła kompetentna osoba, tj. dr n. wet. Andrea Fiedler z Niemiec.

Czy aplikacja „CGen korekcja” jest pomocna w codziennej pracy?

Moim zdaniem jest to bardzo przydane narzędzie w codziennej pracy korektora racic. Cenna jest łatwość rejestracji zdarzeń na racicach, co umożliwia sukcesywne gromadzenie danych o ich zdrowotności zarówno u poszczególnych krów, jak i w całym stadzie. Dane te mogą być przechowywane przez wiele lat. Łatwy wgląd w historię choroby konkretnych sztuk ułatwia prowadzenie terapii. Wiadomo, jakie zabiegi były zastosowane i jaka była ich skuteczność. Generalnie aplikacja ułatwia efektywne zarządzanie zdrowotnością racic w stadzie. Wiadomo, w jakiej części stada występują problemy i jakiego typu schorzenia dominują. To są przesłanki do wdrożenia skutecznej profilaktyki w konkretnym stadzie. Ważne jest również to, że do tych danych mają wgląd hodowcy i zootechnicy na fermach, dzięki czemu mogą monitorować efektywność pracy korektorów i prowadzonej profilaktyki. Dzięki aplikacji hodowcy mogą aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów w swoim stadzie.

Jakie funkcjonalności tej aplikacji są dla Pana szczególnie cenne?

Aplikacja „CGen korekcja” jest bardzo pomocna w rozliczaniu się z właścicielami stad ze świadczonych przeze mnie usług. Program generuje zestawienie pokorekcyjne, w którym są wyszczególnione czynności, które wykonałem i na jakiej liczbie zwierząt. Do zestawienia pokorekcyjnego w wersji elektronicznej hodowcy mają dostęp z poziomu aplikacji, jest też możliwość wydrukowania tego dokumentu. Ponadto wizytę w gospodarstwie wieńczą zalecenia, do których hodowca ma także wgląd.

Jak długo uczestniczy Pan w projekcie „CGen korekcja” i jak go Pan ocenia?

W projekcie „CGen korekcja” nasza firma uczestniczy od samego początku, tj. od 2017 roku. Nasi pracownicy są jednymi z pierwszych użytkowników aplikacji „CGen korekcja”. W mojej ocenie aplikacja ta dobrze się rozwija, umożliwia zbieranie informacji o zdrowotności racic w polskich stadach krów mlecznych. Dzięki temu jest szansa na prowadzenie w przyszłości genetycznej selekcji bydła mlecznego w kierunku odporności na schorzenia racic. Moim zdaniem jest to krok w dobrym kierunku. Zdrowie racic i dobre kończyny determinują w znacznym stopniu rentowność produkcji mleka.  

W ocenie lek. wet. Michała Ćmikiewicza aplikacja „CGen korekcja” dobrze się rozwija, umożliwia zbieranie informacji o zdrowotności racic w polskich stadach krów mlecznych

Nadchodzące wydarzenia