Polmasil wysłodki

Wielu hodowców narzeka na trudności podczas zakiszania wysłodków buraczanych. Często również po otworzeniu pryzmy czy silosu dochodzi do rozwoju szkodliwych pleśni w zakiszonej paszy. Problem rozwiązała firma Polmass, która oferuje inokulant o nazwie Polmasil wysłodki, przeznaczony do zakiszania wysłodków. Zawiera on trzy szczepy bakterii fermentacji mlekowej: Enterococcus faecim, Lactobacillus plantarumPediococcus pentosaceus. Producent preparatu informuje, że podczas procesu zakiszania pierwsze rozwijają się bakterie Enterococcus faecim, które obniżą pH zakiszanej masy do wartości od 5 do 4,4. Duża wrażliwość tych bakterii na niskie pH powoduje, że ustąpią one miejsca bakteriom Lactobacillus plantarumPediococcus pentosaceus. Te dwa szczepy bardzo szybko się rozwijają i intensywnie produkują kwas mlekowy, czego efektem jest dalszy spadek pH. Ponadto bakterie z rodzajów LactobacillusPediococcus charakteryzują się silnymi właściwościami antagonistycznymi w stosunku do mikroorganizmów niepożądanych w procesie zakiszania. W efekcie uzyskuje się kiszonkę dobrej jakości i cenną paszę dla bydła. Producent zastrzega, że stosowanie inokulantów nie zwalnia z przestrzegania zasad sporządzania kiszonek.
www.polmass.eu

Nadchodzące wydarzenia