Noworoczne posiedzenie Zarządu WZHiPB

26 stycznia 2022 roku odbyło się noworoczne posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła. W obradach, oprócz członków Zarządu, uczestniczyli także członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Posiedzenie odbyło się przy niemalże stuprocentowej obecności. Podczas spotkania przestrzegano zasad reżimu sanitarnego.

tekst: Ryszard Lesiakowski, zdjęcie: Anna Żochowska

W obradach udział wzięli: prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, będący jednocześnie członkiem Zarządu WZHiPB, oraz zaproszeni goście, wraz z dyrekcją Regionu Oceny Zachód PFHBiPM reprezentowaną przez pana Mariusza Chrobota.

Posiedzenie otworzył prezes Zarządu Przemysław Jagła, który dokonał podsumowania 2021 roku – jak zawsze nie zabrakło w nim szczegółowego omówienia stanu finansów Związku. Ważnym akcentem spotkania było uhonorowanie ustępującego prezesa firmy DLG Agrofood sp. z o.o. Ludwika Apolinarskiego, w podziękowaniu za wieloletnią współpracę, okolicznościowym grawertonem i nagrodą. Jednocześnie złożono gratulacje panu Mariuszowi Jabłońskiemu, nowemu prezesowi tej firmy, która wspólnie z WZHiPB organizuje Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Pudliszkach. Obrady Zarządu przebiegły zgodnie z przygotowanym wcześniej planem.

Jednym z kolejnych punktów obrad było wystąpienie przedstawiciela Polskiej Federacji sp. z o.o., pani Martyny Mendzy, która szczegółowo omówiła analizę sprzedaży kolczyków rekomendowanych przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka – Wielkopolski Związek w każdy możliwy sposób je promuje. W związku z bardzo dobrymi wynikami sprzedaży kolczyków Zarząd WZHiPB podjął jednogłośnie decyzję o uhonorowaniu nagrodami rzeczowymi wszystkich osób wspierających działania promocyjne i sprzedażowe w tym zakresie na rzecz Wielkopolskiego Związku.

Hodowcy mogli wysłuchać wykładu z zakresu doradztwa żywieniowego, podczas którego szczególną uwagę zwrócono na koszty związane z produkcją mleka oraz uszczegółowiono usługę oferowaną przez PFHBiPM. Wykład poprowadził doradca żywieniowy PFHBiPM Arkadiusz Kaźmierczak.

W kolejnej części posiedzenia omówiono zasady prowadzonej już po raz drugi kampanii #Dziękujemyżepijeciemleko. Przy okazji zachęcano wszystkich obecnych do udziału w akcji. Następnie przedstawiono szczegóły organizacji wystawy zwierząt w Pudliszkach. O najważniejszych sprawach wspomniał wieloletni komisarz wystawy Mikołaj Czarnecki.

W czasie spotkania wypowiadali się (w formie wolnych głosów i wniosków) przybyli goście, omawiali aktualną sytuację w PFHBiPM, sytuację na rynku mleka i wiele innych kwestii.  

Nadchodzące wydarzenia