Ponad 40 tys. ocenionych pierwiastek

Tekst: Radosław Iwański

Żwawo uwijają się specjaliści oceny typu i budowy krów Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. W minionym roku ocenili budowę w całym kraju ponad 43 tys. samic.

Jej doradcy hodowlani klasyfikowali głównie krowy pierwiastki. Stanowiły one 95% spośród 43 444 ocenionych krów.

– Jest to bardzo ważne zadanie, gdyż dane te są niezbędne, aby buhaje i samice mogły uzyskać ocenę wartości hodowlanej dla cech pokroju, a potem być doskonalone na drodze selekcji. Im więcej ocenimy zwierząt, tym dokładniejsza jest ocena wartości hodowlanej – mówi dr Agnieszka Nowosielska, dyrektor ds. Hodowli PFHBiPM.

Zbierane fenotypy dla cech pokroju są ważne również ze względu na bazę referencyjną, gdzie ciągle dochodzą nowe zgenotypowane zwierzęta. Na bazie tych zwierząt są odświeżane równania predykcji.

– Oczywiście nie jesteśmy w stanie ocenić wszystkich pierwiastek, dlatego część samic uzyskuje ocenę wartości hodowlanej na podstawie rodowodu, jednak dokładność tej oceny jest niższa. W związku z tym zachęcam hodowców do oceny pokroju wszystkich krów w stadzie. Poza klasyfikacją pierwiastek oceniamy również krowy starsze, czyli w drugiej i dalszych laktacjach, żeby hodowca mógł zobaczyć, jak się zmienia ich budowa wraz z wiekiem – przypomina doktor Nowosielska.

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważny jest wybór wartościowych samic na remont stada czy dobór odpowiedniego buhaja do inseminacji. W tym także doradzają pracownicy Polskiej Federacji. Dzięki przemyślanym decyzjom selekcyjnym hodowcy osiągają postęp hodowlany, widoczny w wydajniejszych, bardziej funkcjonalnych krowach, stwarzających mniej problemów w utrzymaniu, a to wymiernie wpływa na zyski z produkcji mleka.

Nadchodzące wydarzenia