Arla Foods zwiększy redukcję emisji dwutlenku węgla

Spółdzielnia mleczarska, Arla Foods, ma zamiar zwiększyć swój plan redukcji ekwiwalentu dwutlenku węgla do 2030 r. Robi to po wykazaniu znacznych postępów w działaniach tego typu w ciągu ostatnich 6 lat.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Arla Food

Spółdzielnia Arla Foods rewiduje swój plan ograniczenia emisji z 30% r. do ambitnego poziomu 63% do 2030. Robi to po osiągnięciu 24% redukcji od 2015 r. Nowy cel został zatwierdzony przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi) jako zgodny z redukcją wymaganą do utrzymania zgodnie z porozumieniem paryskim o 1,5 ° C. Firma planuje zwiększyć całkowite inwestycje w zrównoważony rozwój o 40% w ciągu najbliższych 5 lat do ponad 4 miliardów euro.

Wśród szeregu nowych środków jest zamysł przestawienia zaplecza logistycznego na cysterny do mleka i ciężarówki do dystrybucji, które będą „wolne od paliw kopalnych” i zasilane biogazem, biodieslem, oraz energią elektryczną. Arla będzie również współpracować z rolnikami i klientami, aby zmniejszyć ich przebieg w całej firmie poprzez zoptymalizowane planowanie tras dla swoich cystern do mleka. Zmniejszy również zużycie energii poprzez inwestycje w rozwiązania niskoenergetyczne w swoich zakładach mleczarskich, wykorzystując rozwiązania do odzysku ciepła, w tym pompy ciepła i elektryfikację kotłów. Co więcej, 100% energii elektrycznej będzie „zielone” dzięki umowom na zakup zielonej energii oraz inwestycjom w projekty wiatrowe i fotowoltaiczne uzupełnione zakupionymi gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej produkowanej na farmach Arla.

, podkreślił z mocą iż Arla jest jednym z zaledwie 59 przetwórców żywności i napojów na całym świecie i jedną z pierwszych na świecie należących do rolników spółdzielni mleczarskich, które mają cel 1,5 ° C zatwierdzony przez SCBi.

 – Zapotrzebowanie na produkty mleczne na całym świecie stale rośnie, ponieważ bardziej zajmujemy się problemem ubóstwa żywnościowego i niedożywienia. – informuje Ash Amirahmadi, dyrektor generalny Arla Foods UK. – Ponieważ dostawcy Arli są już wśród najbardziej wydajnych pod względem emisji dwutlenku węgla rolników na świecie, słuszne jest, że jesteśmy również liderem w zmniejszaniu tej emisji po stronie produkcyjnej i operacyjnej naszej spółdzielni.

Pracując na rzecz zmniejszenia o 30 % ekwiwalentu CO2 na tonę znormalizowanego spożycia surowego mleka i serwatki, rolnicy Arla zmniejszyli emisje o 7% od 2015 r., a ponad 90% rolników Arla uczestniczy w raportowaniu dotyczącym śladu węglowego.

Nadchodzące wydarzenia