Statki napędzane krowim biogazem? A czemu by nie?

Japońska firma Mitsui OSK Lines (MOL) informuje, że w ramach grupy siedmiu podmiotów ukończyła pierwszy w historii test pływania statkiem oceanicznym na paliwie pochodzącym z krowiego nawozu. Pomysł ten narodził się, gdyż przemysł żeglugowy poszukuje dodatkowych źródeł i form biometanu w celu zmniejszenia ogólnych emisji z działalności gospodarczej.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie The Maritime Executive

Niewątpliwą zaletą paliwa biometanowego jest to, że pochodzi ono z dostępnych źródeł bez zwiększania emisji CO2 i może być przetwarzane w ramach istniejącego już łańcucha dostaw LNG. Mitsui OSK Lines informuje, że wykorzystanie paliwa LNG zmniejszy emisję CO2 o 25 procent w porównaniu z paliwem konwencjonalnym, a dzięki częściowemu wykorzystaniu skroplonego biometanu emisje CO2 mogą zostać jeszcze bardziej ograniczone.

Test przeprowadzono na pierwszym oceanicznym statku towarowym napędzanym LNG zbudowanym w Japonii. Oddany do eksploatacji w 2020 roku drobnicowiec Ise Mirai o nośności 7800 dwt został zbudowany w ramach sponsorowanego przez rząd projektu optymalizacji wydajności spalania w silnikach gazowych zasilanych LNG i systemach zasilania. Statek ma 390 stóp długości i działa jako mini-masowiec w japońskim handlu przybrzeżnym.

Mały japoński masowiec przybrzeżny wykorzystywał paliwo biometanowe pochodzące z obornika krowiego 

Projekt został po raz pierwszy ogłoszony w lutym 2023 r. w celu przetestowania biometanu pochodzącego z obornika krowiego jako paliwa żeglugowego. Skroplony biometan jest wytwarzany w zastrzeżonym procesie opracowanym przez firmę Air Water. Biogaz został wyprodukowany przez hodowców bydła i zawiera około 60 procent metanu i 40 procent dwutlenku węgla. Rolnicy wykorzystują to również jako źródło zasilania.

Gaz pochodzi z biogazowni należących do gospodarstw mlecznych, skrapla się go w temperaturze około -160°C, oddzielając i rafinując jego główny składnik, metan. Powstały metan można skompresować do 1/600 objętości po skropleniu, co umożliwia jego transport na dużą skalę. Jest uważany za domowe źródło energii, neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, ponieważ jest wytwarzany z obornika bydlęcego.

Skroplony biometan z obornika krowiego może być przetwarzany w łańcuchu dostaw

AirWater rozpoczął pełną działalność w swoim zakładzie produkcyjnym w 2022 roku. Producent silników IHI Power Systems również uczestniczył w próbie wraz z firmą Cenergy, która przeprowadziła operację tankowania. Statek jest własnością i jest zarządzany przez Kyoudou Kaiun, MOL Coastal Shipping i Techno Chubu. Firmy planują dalsze badania nad rozwojem skroplonego biometanu jako źródła paliwa, aby przyczynić się do zrównoważonej klimatycznie działalności.

Nadchodzące wydarzenia