Współpraca się opłaca

PFHBiPM przez lata ugruntowała swoją pozycję na europejskiej scenie hodowlanej, co pozwala jej dzisiaj dobierać partnerów najbardziej odpowiadających rozwojowi jej działalności. Dlatego, 7 marca została podpisana karta współpracy pomiędzy Federacją a bretońską spółdzielnią Innoval, podczas wizyty jej przedstawicieli w Polsce. Zaznaczyć trzeba, że francuska hodowla bydła mlecznego jest jedną z najważniejszych w Europie, a organizacje ją reprezentujące i wspierające należą do ścisłej, hodowlanej czołówki.

tekst i zdjęcia: Mateusz Uciński

Innoval jest grupą spółdzielczą z północno-zachodniej Francji świadczącą usługi związane z szeroko pojętą hodowlą zwierząt, poczynając od genetyki i rozrodu po różne rodzaje doradztwa. Jest własnością 30 tys. francuskich hodowców, a jej działanie polega na lokalnym i mocno spersonalizowanym wsparciu dla rolników w 26 dziedzinach. Zatrudnia ok. 1,7 tys. pracowników. Prowadzi badania nad zastosowaniem sztucznej inteligencji w produkcji zwierzęcej oraz wdraża własne programy wspomagające zarządzanie stadem bydła mlecznego oparte na stosowaniu nowoczesnych technologii. W październiku ubiegłego roku pracownicy Federacji odwiedzili siedzibę spółdzielni w Noyal Sur Vilaine, gdzie mieli okazję zapoznać się z jej działalnością i ocenić przydatność francuskich rozwiązań dla rodzimej branży hodowlanej. Jako że zrobiły one ogromne wrażenie na gościach z Polski, postanowiono kontynuować współpracę i zaprosić specjalistów z Innoval do naszego kraju.

Wizyty w gospodarstwach Tadeusza Stelągowskiego (u góry) i Leszka Duszaka (u dołu) zrobiły na gościach z Francji bardzo duże wrażenie

Bretońska delegacja, na czele z wiceprezydentem spółdzielni Bertrandem Thomasem, pobyt w naszym kraju rozpoczęła od wizyty w siedzibie Regionu Oceny Centrum w Parzniewie, gdzie zapoznała się z działalnością Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, a także zwiedziła laboratoria oceny mleka, badania pasz i genetyki bydła.

Wizyty u hodowców były okazją do porównania polskich i francuskich systemów do zarządzania stadem

Następnego dnia odbyło się spotkanie w warszawskim biurze Federacji, na którym szczegółowo omówiono płaszczyzny współpracy pomiędzy PFHBiPM a spółdzielnią Innoval. Stronę polską reprezentował prezydent Leszek Hądzlik wraz z dyrektorami Stanisławem Kautzem, Ewą Kłębukowską, Agnieszką Nowosielską, Elżbietą Matuszewską i Sebastianem Muchą, natomiast po „francuskiej” stronie stołu obrad zasiedli wspomniany już wcześniej wiceprezydent Bertrand Thomas, dyrektorzy generalni spółdzielni Emmanuel Fournier, Stephane Jeuland i Albert Reurink, a także David Girod, programista odpowiedzialny za wdrożenia rozwiązań informatycznych Innoval. W spotkaniu udział brał również dr Tomasz Krychowski, doradca PFHBiPM, od wielu lat związany z Francją.

Rozwiązania zaprezentowane przez Innoval oraz możliwość ich implementacji w obszarach działań Federacji spotkały się z ogólną aprobatą, czego efektem było podpisanie przez prezydenta Hądzlika i wiceprezydenta Thomasa karty współpracy, w myśl której obydwie organizacje zobowiązują się do podejmowania wspólnych przedsięwzięć mających na celu wymianę doświadczeń i wiedzy w zakresie badań i rozwoju, transfer narzędzi i mechanizmów ułatwiających efektywne zarządzanie hodowlą bydła mlecznego oraz poszerzanie działalności w oparciu o rozwój zaplecza technologicznego i informatycznego. Współpraca została zawarta na okres trzech lat.

Po spotkaniu w Warszawie przedstawiciele Innoval odwiedzili dwa mazowieckie gospodarstwa – Tadeusza Stelęgowskiego z Kudelczyna i Leszka Duszaka z Ogródka. Obydwa zrobiły na gościach z Francji ogromne wrażenie, zwłaszcza że – jak sami niejednokrotnie wspominali – bretońskie stada, z którymi pracują, są zdecydowanie mniejsze. 

Nadchodzące wydarzenia