I Forum Genetyczne PFHBiPM

1 października 2018 r. w Poznaniu odbyło się I Forum Genetyczne, którego organizatorem była Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Wzięło w nim udział ponad 400 osób: hodowców i producentów mleka oraz przetwórców.

TEKST: RADOSŁAW IWAŃSKI; ZDJĘCIE: RYSZARD LESIAKOWSKI

Centrum Genetyczne PFHBiPM przekazało podczas spotkania zasady wprowadzenia indeksu ekonomicznego do hodowli bydła mlecznego i produkcji mleka w Polsce. Indeks ten wejdzie do praktyki hodowlanej w przyszłym roku, co będzie na pewno dużym wydarzeniem.

Referaty wygłoszone przez prelegentów Forum były przyczynkiem do ożywionej dyskusji. Hodowcy i producenci mleka dopytywali o szczegóły hodowlane i produkcyjne, a ich pytania nie pozostawały bez odpowiedzi. Nic nie umknęło naszej uwadze, a dzięki temu także naszym czytelnikom.

Dzięki selekcji genomowej otworzyły się nowe możliwości doskonalenia bydła mlecznego. I Forum Genetyczne dało hodowcom możliwość zorientowania się, jak wpływa selekcja genomowa na hodowlę bydła mlecznego w Polsce, z czego mogą korzystać nasi hodowcy już dziś oraz jak z nowych technologii korzystają na co dzień hodowcy w innych krajach.  

Nadchodzące wydarzenia