Program „Krowie na Zdrowie” – podsumowanie 2021 roku

W 2021 roku do programu dla hodowców bydła mlecznego Krowie na Zdrowie przystąpiło blisko 400 gospodarstw rolnych z Polski. Łącznie, w projekcie uczestniczy obecnie ponad 1400 gospodarstw mleczarskich.

Hodowcy bydła mlecznego są bardzo aktywni w Internecie. Profil Krowie na Zdrowie śledzi już ponad 5400 obserwatorów, a grupa dyskusyjna zrzesza ponad 2600 członków. W 2021 roku uczestnicy programu wzięli udział w 4 spotkaniach online, w trakcie których dyskutowano o bieżących wyzwaniach dla branży hodowców bydła mlecznego, w tym m.in. jak zwiększyć wydajność ciągnika oszczędzając paliwo, jak pielęgnować użytki zielone, przygotować idealną kiszonkę, czy radzić sobie z problemem mastitis w stadzie.
W 2021 roku twórcy programu Krowie na Zdrowie, czyli firmy Barenbrug, CLAAS, Corteva Agriscience i De Heus, stawiali na podtrzymywanie relacji z uczestnikami projektu przez Internet, publikując nowe bieżące treści na stronie internetowej www.krowienazdrowie.pl, filmy poradnikowe na kanale YouTube, wysyłając newslettery oraz inspirując do dyskusji w mediach społecznościowych.
Wzrosła też liczba gospodarstw partnerskich, których jest teraz 9. Są to gospodarstwa pokazowe, które w modelowy sposób prowadzą swoje fermy mleczne. Wśród nich są:

  1. gospodarstwo rolne Brzysko-Rol
  2. gospodarstwo rolne Andrzeja Ficaka
  3. gospodarstwo rolne Jarosława Gajewskiego
  4. gospodarstwo rolne Andrzeja Hoffmanna
  5. gospodarstwo rolne Sebastiana Jaskuły
  6. gospodarstwo Majątek Ziemski Stary Jaworów SA
  7. gospodarstwo rolne Huberta Murlowskiego
  8. gospodarstwo rolne Państwa Grażyny i Daniela Schmidtko
  9. gospodarstwo rolne Mariusza Uszyńskiego.

W ubiegłym roku uczestnicy programu mogli też dowiedzieć się jak przygotować idealną belę, dzięki zrealizowanemu przez twórców programu specjalnemu projektowi badawczemu na gościnnych polach Majątku Ziemskiego Stary Jaworów SA. Przeprowadzone doświadczenie pozwoliły znaleźć odpowiedzi na wiele pytań. Jaki wybrać materiał siewny, jak ustalić optymalny termin pokosu oraz jaka jest prawidłowa wysokość koszenia? Jakie są parametry prasy zwijającej potrzebne do stworzenia beli idealnej? Jakie inokulanty dobrać do zakiszania oraz jaki wpływ na jakość zakiszanego materiału mają odpowiednio dobrane środki? Jak ważna jest idealna bela w procesie żywienia zwierząt i jakimi parametrami powinna się cechować w celu odpowiedniego zbilansowania dawki pokarmowej jakiej wymagają krowy w danej fazie rozwoju? Projekt będzie kontynuowany w 2022 roku.

Informacje o programie Krowie na Zdrowie
Program “Krowie na Zdrowie” to inicjatywa, która ma zadanie przekazywać informacje dotyczące żywienia bydła. Znaleźć w nim można wiedzę i informacje o najnowszych trendach i technologiach stosowanych w tym zakresie. Aktualnie program “Krowie na Zdrowie” wspierają firmy: Barenbrug Polska Sp. z o.o., Corteva Agriscience, De Heus Sp. z o.o. i Claas.
W programie renowacji łąk i pastwisk, firmy Barenbrug i Corteva Agriscience podpowiadają rolnikom jak zwiększyć efektywność gospodarowania na łąkach i pastwiskach. W ramach programu, rolnicy wspólnie z przedstawicielami firm przeprowadzają renowację użytków zielonych.
Corteva Agriscience/ Pioneer posiada bogatą paletę odmian kukurydzy o różnych klasach wczesności. Firma pomaga rolnikom dokonać odpowiedniego wyboru odmian pasujących do konkretnych warunków siedliskowych w gospodarstwie i zapewniających najlepsze parametry żywieniowe. Na wysoką jakość kiszonki, oprócz odpowiedniej odmiany kukurydzy, wpływa prawidłowy proces jej zakiszania i stabilność tlenowa kiszonki w całym okresie skarmiania. Proces ten wspiera szeroka gama inokulantów Corteva Agriscience/ Pioneer.
De Heus to producent pasz treściwych i ekspert w dostarczaniu rozwiązań żywieniowych. Tworzy kompletne programy żywieniowe, oferuje produkty dopasowane do każdego etapu rozwoju zwierząt i wspiera produkcję.
Z kolei odpowiedni dobór maszyn Claas do zbioru użytków zielonych i kukurydzy powoduje, że wytwarzana pasza jest najwyższej jakości. Przynosi to wymierny zysk, np. w postaci wzrostu wydajności mlecznej.
Zapisując się do programu “Krowie na Zdrowie”, rolnicy mają możliwość kontaktu ze świetnymi fachowcami z takich dziedzin jak: użytki zielone, kiszonki, żywienie bydła, maszyny rolnicze. Uczestnicy programu mogą bezpłatnie czerpać wiedzę i doświadczenie od liderów w branży. Dzięki programowi producenci mleka dowiedzą się, jak zwiększyć efektywność łąk i pastwisk, wyprodukować wysokiej jakości kiszonkę, czy też odpowiednio żywić krowy, żeby zwiększyć wydajność mleka.

Nadchodzące wydarzenia