Warmińsko-mazurskie Mleczne Laury

Warmińsko-Mazurskie Mleczne Laury, zorganizowane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka przy współpracy z Warmińsko‑Mazurskim Związkiem Hodowców Bydła Mlecznego, wypełniły 13 kwietnia 2023 roku salę konferencyjną Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

tekst: Michał Krukowski, zdjęcia: Marcin Wąż

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego oraz marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina. Gospodarz wydarzenia, wiceprezydent PFHBiPM i prezes WMZHBM Andrzej Steckiewicz podkreślił, że Mleczne Laury to święto każdego hodowcy i producenta mleka, zwłaszcza wobec wyzwań stojących przed wszystkimi w związku z trudną sytuacją na rynku mleka i zbóż. Wicewojewoda Piotr Opaczewski oraz członek zarządu województwa Sylwia Jaskulska życzyli laureatom wysokich wydajności i utrzymania wzrostowych trendów. Głos zabrał także wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Mirosław Borowski, który zauważył, że w tych trudnych czasach przed parlamentarzystami stoi odpowiedzialne zadanie, by nie tylko chronić to, co już jest, ale także tworzyć nową legislację, ukierunkowaną na ochronę rodzimego rynku. W podobnym tonie wypowiadał się także prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Romuald Tański. Listy gratulacyjne do zgromadzonych wystosował poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel oraz wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł na Sejm RP Jerzy Małecki. Warmińsko-Mazurskie Mleczne Laury poprowadził Tomasz Dorszyński w towarzystwie Anny Błońskiej, kierownik oddziału PFHBiPM w Dorotowie oraz dyrektor Biura WMZHBM.

Zgromadzeni na sali hodowcy i producenci mleka z zainteresowaniem obejrzeli materiały filmowe przygotowane przez organizatorów. Mnogość nagród i osób chętnych do wyróżnienia najlepszych w województwie zaskoczyła wszystkich zgromadzonych. Fundatorem pucharów i nagród były nie tylko PFHBiPM czy WMZHBM, ale także instytucje, takie jak Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Starostwo Olsztyńskie, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz firmy komercyjne. Zakłady przetwórstwa mleka zlokalizowane na terenie województwa, takie jak: OSM Giżycko, SM Mlekovita z silną reprezentacją oddziałów z Morąga, Lubawy i Działdowa oraz oddział Spółdzielczej Mleczarni Spomlek z Młynar, też postanowiły nagrodzić swoich najlepszych dostawców. Słowo do nagrodzonych skierował także duszpasterz rolników Warmii i Mazur ks. prałat Józef Midura.

Reportaż z wydarzenia został wyemitowany w programach informacyjnych TVP3 Olsztyn. Całość relacji dostępna jest na portalu społecznościowym Facebook Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego (www.facebook.com/wmzhbm). 

Nadchodzące wydarzenia