Mleczna północ

26 kwietnia w Minikowie odbyła się uroczystość Mlecznych Laurów, podczas której nagrodzono najlepszych hodowców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, a także podsumowano wyniki Regionu Oceny Północ w 2022 roku.

tekst: Mateusz Uciński

Na terenie działania Regionu Oceny Północ znajduje się 1440 obór, w których utrzymuje się przeciętnie 63 427 krów. W województwie kujawsko-pomorskim oceną wartości użytkowej objętych jest 47% pogłowia bydła z tego regionu. Przeciętna wielkość stada wynosi 44 sztuki.

Krowy z RO Północ poszczycić się mogą przeciętną wydajnością mleczną w 2022 roku wynoszącą 9307 kg mleka, przy średniej zawartości tłuszczu na poziomie 374 kg, 4,01%; średniej zawartości białka – 316 kg, 3,39%; średnim parametrze tłuszcz + białko o wartości 690 kg. Zaznaczyć trzeba, że wspomniane wcześniej wartości znacznie przewyższają średnią krajową. Hodowcy z RO Północ mogą się także pochwalić wzrostem wydajności w stosunku do 2021 roku, wynoszącym 234 kg.

Wysoki poziom prezentuje użytkowość rozpłodowa krów w tym regionie oceny. Wiek pierwszego wycielenia to 784 dni, średni okres międzywycieleniowy wynosi 419 dni, średnia długość okresu międzywycieleniowego to 136 dni, a przeciętny okres zasuszenia oscyluje w granicy 57 dni.

W województwie kujawsko-pomorskim do ksiąg hodowlanych wpisanych jest 56 996 krów.

W minikowskim spotkaniu uczestniczyło ok. 100 hodowców, którzy zostali uhonorowani nagrodami w kategoriach związanych z wydajnością mleczną utrzymywanych stad, najlepszym Indeksem Ekonomicznym i posiadaniem krów, które w 2022 roku w RO Połnoc zs. w Minikowie przekroczyły wydajność życiową 100 tys. kg mleka.. Specjalne wyróżnienie przyznano Ośrodkowi Hodowli Zarodowej Osięciny sp. z o.o. za najwyższą wydajność w 2022 roku, wynoszącą 14 113 kg mleka od przeciętnie 337,9 szt. Nagrodę za najwyższą ilość suchej masy otrzymał pan Jacek Kujawa. 

Nadchodzące wydarzenia