Holandia: grunty rolne coraz droższe

W 2021 r. za hektar ziemi rolnej płacono średnio 67,1 tys. euro (ok. 305 tys. zł), jest to o 5,5 procent więcej niż w 2020 roku – informuje portal veeteelt.nl, powołując się na najnowsze dane z rejestru gruntów w Holandii.

Tekst i zdjęcie: Ryszard Lesiakowski, źródło: veeteelt.nl

Jak się okazuje, w Holandii najwięcej na wartości zyskały w ub.r. użytki zielone, za które płacono średnio 62 tys. euro/ha (ok. 283 tys. zł/ha) , tj. o 6,2 procent więcej niż w 2020 r. W nieco mniejszym zakresie wrosły ceny gruntów ornych. W 2021 r. za jeden hektar gruntów ornych płacono średnio 74 tys. euro (ok. 337 tys. zł), to o 3,6 procent więcej niż w poprzednim roku.

Nieznacznie spada skala obrotu ziemią rolną

W 2021 r. w kraju tulipanów właścicieli zmieniło łącznie 30,9 tys. hektarów gruntów rolnych, a rok wcześniej 31,4 tys. hektarów. Względna mobilność ziemi – określana jako powierzchnia handlowana w stosunku do całkowitej powierzchni gruntów rolnych – wyniosła w 2021 r. 1,71 procent, a w 2020 r. wskaźnik ten był nieco wyższy i wyniósł 1,74 procent.

Regionalne różnice cen

Jak informuje veeteelt.nl, w ub.r. w północnej części Holandii średnia cena ziemi wyniosła 59,1 tys. euro za hektar (ok. 269 tys. zł/ha) i jest o prawie 5 procent wyższa niż  w 2020 roku. Na wschodzie kraju średnia cena ziemi wzrosła o 9 procent w 2021 r. do 69,4 tys. euro za hektar (ok. 316 tys. zł/ha). Natomiast w regionie zachodnim cena ziemi wzrosła o 6 procent do 67,5 tys. euro za hektar (ok. 307 tys. zł). Najmniejszy wzrost cen odnotowano w regionie południowym, wynoszącym 4 procent. Jednak w tej części Holandii cena ziemi była nadal najwyższa i płacono za nią średnio 75,6 tys. euro za hektar (ok. 344 tys. zł/ha).

Nadchodzące wydarzenia