Oregano w paszach dla krów? A czemu nie?

Autor: Mateusz Uciński

Chociaż przetestowano już wiele dodatków paszowych dla bydła, to jak widać, pole do takich eksperymentów nadal jest bardzo rozległe. Pokazały to niedawne badania prowadzone w Brazylii nad zastosowaniem w diecie krów wyciągów roślinnych. Zespół naukowców z Uniwersytetu w Rio de Janeiro, pod kierunkiem E.F. Vizzotto zbadał wpływ ekstraktów z zielonej herbaty i oregano na paszę dla bydła w okresie przejściowym. W badaniu wzięło udział stado krów rasy Jersey, liczące 24 sztuki a obserwację prowadzono od 28 dnia przez wycieleniem do 21 dnia po porodzie. Zwierzęta podzielono na trzy grupy:

  • bez ekstraktów roślinnych w diecie (grupa kontrola – KON)
  • dodatek 10 g dziennie ekstraktu z oregano (OR)
  • dodatek 5 g dziennie ekstraktu z zielonej herbaty (ZH)

Naukowcy ocenili spożycie paszy, BCS, metabolity krwi, hemogram, a także biomarkery stresu oksydacyjnego od około 3 tygodni przed porodem do 3 tygodni po porodzie, podczas gdy produkcję mleka i jego skład oceniano w ciągu pierwszych 3 tygodni laktacji. Ponadto w badaniu zbadano właściwości immunologiczne i przeciwutleniające. Masę ciała mierzono co tydzień, produkcję, zachowania żywieniowe oraz monitoring zdrowia i dobrostanu prowadzono codziennie. Jak zatem wyglądały wyniki tego eksperymentu?

Ekstrakty roślinne nie zmieniły spożycia, ani kondycji BCS przez cały okres przejściowy, ale u krów z grupy OR zwiększył się o około 20% całkowity pobór składników pokarmowych i metabolizowanej energii, zwłaszcza w 15 i 16 dniu po porodzie w porównaniu z grupą kontrolną. W okresie przedporodowym, w grupie OR zwiększyła się o 48% liczba płytek we krwi w porównaniu z grupą kontrolną, podczas gdy w grupie ZH zwiększył się poziom eozynofilów, i to o 142%! Oprócz tego zaobserwowano, że tuż przed wycieleniem, krowy z dawką wzbogaconą o olejek z oregano rzadziej podchodziły do stołu paszowego, jednak nie odnotowano spadku pobrania suchej masy, zaś po wycieleniu, zwierzęta z tej grupy miały tendencję do jej większego pobrania w porównaniu do grupy kontrolnej. Zdecydowanie więcej czasu spędzały one także na przeżuwaniu. Olejek z oregano pozytywnie wpłynął na wydajność mleczną krów, która była wyższa o 16%, w stosunku do grupy kontrolnej. Ciekawostką jest także fakt, iż grupa krów z suplementacją olejku z oregano wykazywała znacznie mniej agresywnych zachowań w porównaniu do grupy kontrolnej – prawie 50%.

Brazylijscy uczeni zwracają także uwagę na to, iż karmienie ekstraktem z oregano w ilości 10 g na krowę dziennie zmniejsza niektóre markery stresu oksydacyjnego u krów w okresie przejściowym, bez negatywnego wpływu na wydajność zwierząt, takich jak spożycie paszy, produkcja mleka i spożycie paszy. Z kolei karmienie ekstraktem z zielonej herbaty w ilości 5 g na krowę dziennie zmniejsza niektóre markery stresu oksydacyjnego, ale osłabiło efektywność żywienia.

Nadchodzące wydarzenia