Indeks cen żywności FAO ponownie spadł w lipcu

W lipcu br. odnotowano nieznaczny spadek wartości indeksu cen żywności FAO, na który złoży się niższe notowania cen zbóż, produktów mlecznych i olejów roślinnych.

Teks i zdjęcie: Ryszard Lesiakowski, źródło: FAO

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) od wielu lat monitoruje światowe ceny podstawowych produktów żywnościowych. Służy do tego Indeks cen żywności FAO (FAO Food Price Index), będący miarą miesięcznych zmian cen żywności. Na jego wartość składa pięć podindeksów (wskaźników) cen następujących grup towarów, tj.: zbóż, oleju roślinnego, produktów mlecznych, mięsa i cukru.

Wskaźnik cen żywności FAO (FFPI) w lipcu 2021 r. osiągnął wartość 123,0 punkty, co oznacza spadek o 1,5 punktu (1,2 procent) w odniesieniu od czerwca br. Jednak nadal  wartość tego indeksu jest o 29,1 punktu (31,0 procent) wyższa niż w lipcu 2020 roku. Lipcowy spadek indeksu cen żywności FAO odzwierciedla spadki cen zbóż, nabiału i olejów roślinnych, których nie zdołały zrekompensować wzrosty notowań mięsa i cukru.

* Indeks cen zbóż FAO wyniósł w lipcu br. średnio 125,5 punktu, co oznacza spadek o 3,8 punktu (3,0 procent) w porównaniu do czerwca 2021r., jednak nadal jest on o 28,6 punktu (29,6 procent) powyżej poziomu z lipca 2020 roku. Międzynarodowe ceny kukurydzy spadły o 9,1 punktu (6,0 procent) w porównaniu miesiąc do miesiąca. Anulowane zamówienia na kukurydzę ze starych zapasów przez Chiny zaważyły ​​o jej notowaniach. W lipcu spadły również ceny eksportowe jęczmienia i sorgo odpowiednio o 8,3 pkt. (6,4 proc.) i 8,7 pkt. (5,3 proc.), odzwierciedlając słabszy popyt importowy. Z kolei notowania pszenicy w lipcu br. wzrosły o 2,2 punktu (1,8 procent), osiągając najwyższy poziom od połowy 2014 r. Spowodowane to było niekorzystnymi warunkami uprawy pszenicy w Ameryce Północnej, gdzie utrzymująca się susza wpłynęła na plony pszenicy durum w Kanadzie i pszenicy jarej w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Natomiast ulewne deszcze zagroziły plantacjom pszenicy w niektórych częściach Europy, z kolei wczesne plony w Federacji Rosyjskiej były nieco niższe niż oczekiwano. Międzynarodowe ceny ryżu w lipcu br. znacząco spadły, osiągając najniższy poziom od dwóch lat.

* Indeks cen olejów roślinnych FAO w lipcu br. wyniósł średnio 155,4 punktu, tracąc 2,2 punktu (lub 1,4 procent) w odniesieniu do czerwca 2021 r. i uzyskał najniższy poziom od pięciu miesięcy. Spadek odzwierciedlał głównie niższe ceny oleju sojowego, rzepakowego i słonecznikowego, natomiast olej palmowy zyskał na wartości. W lipcu międzynarodowe notowania oleju palmowego odbiły się, wsparte niższą niż oczekiwano produkcją w głównych krajach produkujących, co było następstwem niedoboru siły roboczej. Spadek międzynarodowych cen oleju rzepakowego odzwierciedla słaby globalny popyt importowy, a obniżenie wartości oleju słonecznikowego wynika prognozowanych rekordowych dostaw na sezon 2021/22.

* Indeks cen produktów mlecznych FAO w lipcu osiągnął średnią wartość 116,5 punktu, spadając o 3,4 punktu (2,8 procent) od czerwca br. Spadek tego indeksu wystąpił drugi miesiąc z rzędu po 12 miesiącach systematycznych wzrostów. W porównaniu rocznym indeks cen produktów mlecznych FAO jest o 14,7 punktu (14,5 proc.) wyższy niż lipcu 2020 r. W lipcu br. spadły międzynarodowe notowania wszystkich produktów mleczarskich reprezentowanych w indeksie, przy czym odtłuszczone mleko w proszku odnotowało największy spadek, a następnie masło, pełne mleko w proszku i sery, odzwierciedlając głównie zmniejszony popyt importowy na dostawy spot. Na międzynarodowe notowania cen produktów mleczarskich wpłynęła także wolniejsza aktywność rynkowa na półkuli północnej ze względu na trwające wakacje oraz oczekiwania na rosnący eksport w nadchodzącym okresie, zwłaszcza z Oceanii.

* Wskaźnik cen mięsa FAO w lipcu br. wyniósł średnio 110,3 punktu i nieznacznie wzrósł od czerwca 2021 r., co plasuje go o 19,6 procent powyżej poziomu odnotowanego w lipcu 2020 r. W lipcu br. najbardziej wzrosły notowania mięsa drobiowego, czemu sprzyjał zwiększony import z Azji Wschodniej. Ceny mięsa owczego wzrosły w wyniku dużych zakupów importowych i sezonowo spadających dostaw z Oceanii. Zdrożała również wołowina, na co wypłynęły mniejsze dostawy z głównych regionów produkcyjnych oraz utrzymujący się wysoki import, zwłaszcza przez Chiny. Obniżyły się natomiast ceny wieprzowiny w wyniku m.in. spadku importu przez Chiny, pomimo ograniczonych dostaw z Niemiec z powodu rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w niektórych fermach.

* Indeks cen cukru FAO w lipcu br. osiągnął średnią wartość 109,6 punktu i jest wyższy o 1,8 punktu (1,7 procent) niż w czerwcu 2021 r. Oznacza to czwarty z rzędu miesięczny wzrost i najwyższy poziom od marca 2017 r. Wzrost międzynarodowych notowań cen cukru był głównie związany z niepewnością dotyczącą wpływu przymrozków na plony w Brazylii, która jest największym światowym eksporterem cukru. Ponadto kraj ten dotknięty jest przedłużającymi się suchymi warunkami pogodowymi. Wzrost notowań cukru wspierały także wyższe ceny ropy naftowej, co skłania producentów w Brazylii do przekierowywania większej ilości trzciny cukrowej na produkcję etanolu.  Większemu miesięcznemu wzrostowi cen zapobiegły dobre perspektywy produkcji cukru w Indiach oraz osłabienie reala brazylijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego.

Nadchodzące wydarzenia