FrieslandCampina: cena gwarantowana w br. co miesiąc bije rekord  

Holenderska spółdzielnia mleczarska FrieslandCampina  poinformowała w końcu marca  br., że gwarantowana cena na dostawy surowca konwencjonalnego w kwietniu  br. wyniesie 48,5 euro za 100 kg mleka (tj. 222,53 zł/100 kg, przy kursie 4,65 zł za euro).

Tekst: Ryszard Lesiakowski, zdjęcie: FrieslandCampina

Cena gwarantowana FrieslandCampina za 100 kg mleka konwencjonalnego w kwietniu 2022 r. jest o 2 euro wyższa w porównaniu z zapłatą w marcu br., kiedy wynosiła  46,50 euro/100 kg. Holenderski przetwórca podwyżkę uzasadnia niedostateczną podażą białego surowca i wysokim popytem na mleko i jego przetwory. Oferowana w kwietniu br. zapłata za mleko konwencjonalne wzrosła znacznie powyżej wszystkich poziomów odnotowanych w ciągu ostatnich ośmiu lat. W kwietniu 2021 roku cena mleka wynosiła 36 euro za 100 kilogramów mleka, co w tamtym czasie również było wysokim pułapem w porównaniu do lat poprzednich. Średnia gwarantowana cena FrieslandCampina w 2022 r. od stycznia do kwietnia (włącznie) wynosi obecnie 46,25 euro za 100 kg mleka (ok. 215,05 zł).

Gwarantowana cena mleka FrieslandCampina jest odzwierciedleniem sytuacji na rynku konwencjonalnego mleka surowego, dotyczy 100 kg mleka zawierającego 3,57% białka oraz 4,42% tłuszczu i 4,53% laktozy. Na podstawie opublikowanej ceny gwarantowanej obliczana jest wartość 100 kg: białka, tłuszczu i laktozy. Stosunek ceny między białkiem, tłuszczem i laktozą wynosi 10 : 5 : 1. W kwietniu br. 100 kg białka uzyskuje wartość 778,12 euro (ok. 3617 zł), 100 kg tłuszczu – 389,06 euro (ok. 1808 zł) , a laktozy 77,81 euro/100 kg (362 zł/100 kg).

Wyższa zapłata za mleko ekologiczne

Członkowie spółdzielni, którzy dostarczają mleko ekologiczne, otrzymują inną, wyższą cenę gwarantowaną. Odpowiada ona średnim rocznym cenom najwyższej jakości mleka ekologicznego w krajach północno-zachodniej Europy. Gwarantowana cena mleka ekologicznego (o takim samym składzie, jak surowiec konwencjonalny) w kwietniu br. wyniesie 55,5 euro za 100 kg (ok. 258,06 zł/100 kg) i jest o 1,25 euro wyższa w porównaniu z marcem 2022 r. (tj. 54,25 euro/100 kg surowca). Średnia gwarantowana cena mleka ekologicznego FrieslandCampina w bieżącym roku łącznie kwietniem osiągnie wartość 53,38 euro/100 kg (ok. 248,22 zł/kg) i jest najwyższa od 2015 r. W kwietniu br. wartość białka z mleka ekologicznego wyniesie 890,42 euro/100 kg, tłuszczu – 445,21 euro, a laktozy 89,04 euro za 100 kilogramów. Przetwórca oczekuje, że ceny surowca ekologicznego w gospodarstwach referencyjnych jeszcze wzrosną z uwagi na utrzymujący się popyt na ekologiczne produkty mleczne.

Zbliżające się wydarzenia