FrieslandCampina: niższa gwarantowana cena mleka w lipcu’21

Holenderska spółdzielnia mleczarska FrieslandCampina  poinformowała w końcu czerwca  br. że gwarantowana cena na dostawy surowca konwencjonalnego w lipcu br. wyniesie 37,50 euro za 100 kg mleka (168,75 zł/100 kg).

Tekst: Ryszard Lesiakowski, zdjęcie: FrieslandCampina

Cena gwarantowana FrieslandCapina w lipcu br. jest o 0,5 euro niższa niż w czerwcu  (38,00 euro/100 kg). Firma wyjaśnia, że obniżkę można w całości przypisać zawyżonym referencyjnym cenom mleka w minionym okresie. Według FrieslandCampina podwyżka ceny mleka nie jest obecnie możliwa, ponieważ nie ma jeszcze silnie rosnącego popytu na nabiał w krajach zachodnich, pomimo złagodzenia restrykcji covidowych w branży gastronomicznej. Oferowana w lipcu br. cena, tj. 37,5 eurocentów za kilogram mleka konwencjonalnego jest najwyższa od 2015 roku.

Cena gwarantowana FrieslandCampina jest odzwierciedleniem sytuacji na rynku konwencjonalnego  mleka surowego, dotyczy 100 kg mleka zawierającego 3,57% białka, 4,42% tłuszczu i 4,53% laktozy. Na podstawie opublikowanej ceny gwarantowanej obliczana jest wartość na 100 kg białka, tłuszczu i laktozy. Stosunek ceny między białkiem, tłuszczem i laktozą wynosi 10 : 5 : 1. W lipcu br. wartość 100 kg białka osiągnie wartość 601,64 euro, a wartość 100 kg tłuszczu wyniesie 300,82 euro, natomiast 100 laktozy – 60,16 euro. Średnia gwarantowana cena FrieslandCampina mleka konwencjonalnego w 2021 roku, uwzględniająca miesiąc lipiec wynosi 36,21 euro/100 kg (tj. ok. 162,95 zł/100 kg).

Wyższa cena mleka ekologicznego

Członkowie spółdzielni, którzy dostarczają mleko ekologiczne, otrzymują inną cenę gwarantowaną. Odpowiada ona średnim rocznym cenom najwyższej jakości mleka ekologicznego w krajach północno-zachodniej Europy. Gwarantowana cena mleka ekologicznego (o takim samym składzie, jak surowiec konwencjonalny) w lipcu br. wzrośnie o 0,25 euro/100 kg i  wyniesie 49,00 euro/100 kg (tj. ok. 220,5 zł/100 kg). FrieslandCampina podwyżkę uzasadnia stabilnym rozwojem rynku nabiału produkowanego surowca pochodzącego z gospodarstw ekologicznych.

W lipcu br. wartość białka z mleka ekologicznego wyniesie 786,14 euro/100 kg, tłuszczu – 393,07 euro, a laktozy 78,61 euro za 100 kilogramów. Średnia gwarantowana cena mleka ekologicznego FrieslandCampina w bieżącym roku łącznie z lipcem wynosi 48,07 euro/100 kg (tj. ok. 216,31 zł/100 kg).

Nadchodzące wydarzenia