Sztandary w Szczyrzycu

Barwnie i po góralsku! Tak w kilku słowach można opisać uroczystość rozwinięcia i poświęcenia sztandaru Krajowego Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego w Jodłowniku. Uroczystości tej towarzyszyli goście z całej Polski, a także federacyjne poczty sztandarowe.

Autor i zdjęcia: Mateusz Uciński

Szczyrzyc to malowniczo położona wieś, w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, leżąca na pograniczu Beskidu Wyspowego i Pogórza Wiśnickiego, w dolinie rzeki Stradomki. Właśnie tam, 29 czerwca, na terenie opactwa oo. Cystersów odbyła się ceremonia rozwinięcia i poświęcenia sztandaru  Krajowego Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego.  Jako, że pogoda wybitnie dopisała, a dzień był słoneczny, uroczysta msza odbyła się pod gołym niebem, a celebrował ją opat klasztoru – o. Szymon Warciak. Gospodarzem szczyrzyckiej imprezy był Wacław Drożdż, prezes KZHCBP, któremu towarzyszyli lokalni hodowcy, w przepięknych, regionalnych strojach ludowych.

Podczas mszy świętej, wspomniano pamięć zmarłych prezydentów Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka – Krzysztofa Banacha, Andrzeja Strzyżewskiego i Stefana Glonka, a także modlono się o pomyślność dla polskich hodowców i rolników.  Poświęcony sztandar, prezydent PFHBiPM – Leszek Hądzlik przekazał prezesowi Drożdżowi, podkreślając, że sztandar to patriotyzm, honor i jedność.

Po zakończeniu mszy, uczestnicy uroczystości, prowadzeni przez poczty sztandarowe, udali się do sali nie opodal, gdzie odbyło się oficjalne powitanie zgromadzonych gości. Należy pośród nich wymienić władze PFHBiPM w osobach prezydentów Leszka Hądzlika i Andrzeja Steckiewicza, dyrektorów Stanisława Kautza, Ewy Kłębukowskiej, Mieczysława Klupczyńskiego, Elżbiety Matuszewskiej i Agnieszki Nowosielskiej. Towarzyszyły im delegacje zarówno regionalnych związków hodowców bydła, jak i Regionów Oceny z terenu całego kraju. Władze lokalne reprezentowali min. wójt gminy Jodłownik – Paweł Stawarz, oraz wójt gminy Szaflary – Rafał Szkaradziński.

Krajowemu Związkowi Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego podczas uroczystości nie szczędzono gratulacji i pochwał, podkreślając ogromne zaangażowanie  w budowanie rodzimej hodowli bydła. Prezydent Leszek Hądzlik podkreślił, że czerwone bydło polskie jest najbardziej rdzenną rasą na terenach naszej ojczyzny, a dbałość o utrzymanie tych zwierząt i rozwijanie ich potencjału jest godne najwyższego uznania.

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie historii Krajowego Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego przygotowanej przez prof. dr. hab. Jana Trelę z Instytutu Zootechniki w Balicach, a zaprezentowane przez Piotra Kowola, Doradcę Hodowlanego PFHBiPM.

Naturalnie nie mogło zabraknąć tradycyjnego wbijania gwoździ przez fundatorów sztandaru, którzy uczynili to z prawdziwą ochotą. Ostatnim, oficjalnym punktem uroczystości w Szczyrzycu było odznaczenie zasłużonych hodowców Złotą Honorową Odznaką PFHBiPM. Uhonorowani nią zostali: opactwo oo. Cystersow, Adela Cichowska, Marian Kraus, Józef Król, Czesław Kuc, Henryk Kulpa, Wojciech Łukasz, Stefan Lach, Stanisław Liszka, Jan Michalik, Andrzej Mirek, Agnieszka Prochal, Elżbieta Piechówka, Paweł Piechówka, Helena Romer – Wąsowicz, Jan Smaga, Piotr Smaga, Małgorzata Sowa, Grzegorz Sowa, Jan Stasik, Tadeusz Staniszewski, Grzegorz Stalmach, Antoni Sukta, Jan Undas, Andrzej Zagata i Maria Zdybał.

Zaznaczyć trzeba, że sztandar  Krajowego Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego jest 9. związkowym sztandarem ufundowanym w ramach wspólnoty PFHBiPM. Przed nim, własnymi proporcami mogli się poszczycić hodowcy z województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i pomorskiego. 8 listopada 2018 roku, w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Na szczegółową relację ze szczyrzyckiej uroczystości zapraszamy w sierpniowym numerze „Hodowli i Chowu Bydła”

Nadchodzące wydarzenia