Wystawa w Bratoszewicach

Za nami kolejna, XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych, która w tym roku odbyła się 22 i 23 czerwca w Bratoszewicach

tekst i zdjęcia: Grzegorz Machała, PFHBiPM

Zwierzęta zostały przygotowane do pokazu przez serwis pielęgnacyjny Polskiej Federacji oraz hodowców. Na ringu zaprezentowano łącznie 70 sztuk: 25 krów i 45 jałowic, ocenianych przez sędziego głównego Krystiana Korytkowskiego oraz jego asystenta Zdzisława Szewczyka.

Superczempionem wystawy w kategorii krów została samica o nr. kat. 24 (PL005404513187), będąca własnością OHZ Dębołęka sp. z o.o. Tytuł superczempiona w kategorii jałowic otrzymała jałówka o nr. kat. 114 (PL005408395444), będąca własnością Tomasza Kocięby z miejscowości Kolonia Łaznów.

W drugim dniu oprócz prezentacji superczempionów i czempionów odbył się Konkurs Młodego Hodowcy, podczas którego zaprezentowało się 11 cieliczek należących do dzieci hodowców, które zostały nagrodzone upominkami.

Podsumowując, XXI Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach zgromadziła dużo więcej hodowców niż w poprzednich latach i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Duże znaczenie w organizacji wystawy miał fakt wsparcia projektu przez Fundusz Promocji Mleka.

W drugim dniu wydarzenia odbyła się uroczystość z okazji 25–lecia Łódzkiego Związku Hodowców Bydła. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Łódzki Związek Hodowców Bydła pragną podziękować sędziemu głównemu Krystianowi Korytkowskiemu i komisji oceniającej zwierzęta, hodowcom, pracownikom PFHBiPM oddziału w Łodzi oraz pracownikom ŁODR w Bratoszewicach za udział w organizacji tegorocznej wystawy. 

Nadchodzące wydarzenia