Najlepsi hodowcy z Podlasia

10 maja w Białymstoku rozdano Podlaskie Mleczne Laury. W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim uhonorowano hodowców bydła mlecznego za wysokie wyniki produkcyjne i hodowlane osiągane w 2021 roku na szczeblu wojewódzkim.

tekst i zdjęcia: Marlena Zaremba

Mleczne Laury zorganizowała Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka przy współpracy Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli wojewoda podlaski i marszałek województwa podlaskiego.

W sumie wyróżniono 32 hodowców w różnych kategoriach. Sukcesów pogratulowali między innymi sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Antoni Kołakowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszek Hądzlik wraz z wiceprezydentem Andrzejem Steckiewiczem. Ciężką pracę i imponujące wyniki produkcyjne docenili również przedstawiciele władz samorządowych, instytucji rolniczych oraz firm z branży rolniczej. Dziękujemy za obecność i ufundowanie nagród dla hodowców!

Puchary otrzymali hodowcy z najwyższą wydajnością w sześciu kategoriach obór pod względem liczby sztuk w stadzie. Wręczono również liczne wyróżnienia w klasyfikacjach indywidualnych.

Najwyższą wydajność w województwie podlaskim uzyskali Joanna i Bogdan Wnorowscy z powiatu wysokomazowieckiego –13 039 kg mleka.
– Wysoką wydajność udało nam się osiągnąć dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości oraz poniesionym kosztom – bo to jest duży koszt uzyskać taki wynik – przyznaje pan Bogdan. Skupiamy się przede wszystkim na bardzo dobrej jakości paszach objętościowych. Przesiewamy trawę co cztery lata: szlachetne lucerny i trawy z motylkowymi. Stawiamy też na dobór buhajów, w którym pomaga nam Federacja, kryjemy nasieniem A2A2. – Wyzwaniem na kolejne lata jest utrzymanie wydajności, a jeśli koszty produkcji pozwolą, to nawet jej podniesienie – podkreśla hodowca z Nowego Garbowa.

Przedstawiamy najlepszych hodowców w województwie podlaskim według kategorii:
• Najwyższa wydajność tłuszczu i białka – Barbara i Piotr Szeligowscy – 1040 kg tłuszczu i białka
• Krowa z najwyższą wydajnością życiową – Zdzisław Sokołowski – 164 596 kg
• Najwyższa wydajność w rasie białogrzbietej – Dawid Rybałt – 8283 kg mleka
• Stado z najwyższym Indeksem Ekonomicznym w rasie polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany HO i RW – Stanisław Żochowski
• Krowy z najwyższą wydajnością laktacyjną
– Bogusław Ciupiński, za krowę pierwiastkę DE‑0356650078 – 15 624 kg mleka
– Piotr Kowalczuk, za krowę PL‑005173713801 (V laktacja) – 19 175 kg mleka
• Stado z najkrótszym okresem międzywycieleniowym – Piotr Skrzypko – 380 dni.

Podczas wydarzenia zorganizowano stoisko degustacyjne spółdzielni mleczarskich z regionu. Dziękujemy za przekazanie produktów do degustacji: SM Mlekovita, SM Spomlek, SM Mlekpol, OSM Piątnica i Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej oraz sponsorom Podlaskich Laurów Mlecznych: Grupie Agrocentrum, Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy oraz firmom Samasz i AHV. 

Szczegółowe wyniki i wykaz wyróżnionych dostępny jest na stronie: http://mlecznagala.pl/mleczne-laury/podlaskie/

Nadchodzące wydarzenia