Mleczna Wielkopolska

Hodowcy z województwa wielkopolskiego mają powody do dumy! Ich wyniki produkcyjne i hodowlane za rok 2021 dobitnie pokazują, że mimo trudności związanych z pandemią koronawirusa oraz wzrostem cen pasz i nawozów można prowadzić swoje stada w sposób perfekcyjny. Sukcesy te zostały uhonorowane i nagrodzone podczas uroczystości Mlecznych Laurów, która zgromadziła liczne grono gości.

tekst i zdjęcia: Mateusz Uciński

Tegoroczne Mleczne Laury województwa wielkopolskiego odbyły się 20 kwietnia w Nowej Obrze, w hotelu „Pod Szyszkami”. Bohaterami dnia byli hodowcy z tego regionu, którzy przybyli tłumnie, aby świętować doskonałe wyniki pracy, jaką wykonali w swoich stadach w ubiegłym roku. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.: prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, prezes WZHiPB i członek zarządu PFHBiPM Przemysław Jagła, wiceprezes WZHiPB i członek zarządu PFHBiPM Tadeusz Dymarski, członek zarządu WZHiPB i członek zarządu PFHBiPM Ireneusz Dymarski, sekretarz zarządu WZHIPB i członek Komisji Rewizyjnej PFHBiPM Henryk Olejniczak, dyrektor PFHBiPM Stanisław Kautz, z-ca dyrektora PFHBiPM Ewa Kłębukowska, dyrektor Regionu Oceny Zachód Mariusz Chrobot, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, z-ca naczelnika Wydziału Rolnictwa w Krotoszynie Grzegorz Ziętkiewicz, a także przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krotoszynie. Nie zabrakło także środowiska przetwórców mleka, które reprezentowały zakłady: SM Mlekovita, OSM Czarnków, SM Dobrzyca, SM Września, SM LAZUR, OSM Jarocin, SM Gostyń i Średzka SM JANA.

Uroczystość otworzył prezes Przemysław Jagła, gratulując serdecznie wielkopolskim hodowcom uzyskania tak doskonałych wyników w ich gospodarstwach. Marcin Grześkowiak, z-ca dyrektora Regionu Oceny Zachód, zaprezentował analizę dotyczącą 2021 roku. Wynikało z niej, że na przestrzeni lat 2006–2021, czyli w okresie kiedy Federacja przejęła zadania związane z prowadzeniem oceny wartości użytkowej, w województwie wielkopolskim stan krów ocenianych wzrósł o 58 465 szt. Przeciętna wielkość stada ocenianego powiększyła się o 16,5 szt., a procentowe objęcie krów oceną w stosunku do pogłowia masowego wzrosło z 37,6% do 59,1%, czyli o 21,5%. Jednocześnie dyrektor Grześkowiak poinformował, że w ubiegłym roku na terenie województwa zaobserwowano zwiększenie liczby krów utrzymywanych w gospodarstwach, a przeciętna wielkość stada wzrosła o 2,8 szt. Zwiększyła się o 107 kg przeciętna wydajność mleczna i o 7 kg zawartość tłuszczu i białka.

Podczas uroczystości uhonorowano okolicznościowymi pucharami najlepszych hodowców w województwie. Tę część wydarzenia poprowadził Eugeniusz Sierszulski, kierownik zespołu ds. oceny RO Zachód. Nagrody przyznano za najwyższe wydajności mleczne (uwzględniając wielkość stada) oraz za poziom suchej masy i osiągnięcia hodowlane. Wyróżniono także właścicieli krów „stutysięcznic”. Na najlepszych hodowców w poszczególnych grupach czekały vouchery na jednorazowy zakup kolczyków, ufundowane przez Polską Federację sp. z o.o.

Po przyznaniu wszystkich nagród przed zebranymi wystąpił prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, który szczegółowo omówił sytuację w Federacji, zaprezentował dotychczasowe dokonania i przedstawił plany na najbliższą przyszłość. Uroczystość wielkopolskich Mlecznych Laurów zakończyło przemówienie Mariusza Chrobota, który jeszcze raz pogratulował wszystkim wyróżnionym i podkreślił, że to zaszczyt pracować dla takich hodowców. 

Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie: mlecznagala.pl/mleczne-laury/

Nadchodzące wydarzenia